CATE

Använd CATE för ökade affärsmöjligheter kring ESS och MAX IV
CATE erbjuder befintliga företag i regionen ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik som på sikt skall ge företagen bättre möjligheter till att få kontrakt gällande konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik.

European Spallation Source och MAX IV, som ska byggas i Lund, blir de mest högpresterande
forskningsanläggningarna i sitt slag. Design och konstruktion av ESS, MAX IV och andra partikelacceleratorer bygger på samarbeten mellan specialiserade forskare, ingenjörer, institutioner och företag. Ofta går företag samman i nätverk för att leverera rätt kombination av expertkompetenser för dessa högteknologiska uppdrag. Inom Cluster for Accelerator Technology (CATE) får skandinavisk industri en unik möjlighet till
kompetensuppbyggnad och klustersamarbete som stärker dess högteknologiska expertis och konkurrenskraft på en internationell marknad. 

Kompetensprogrammet består av att företag erbjuds kostnadsfria skräddarsydda kurser. Fem kurser har genomförts hittills.

Grundläggande kurs om acceleratorer och deras komponenter

Low Temperature Technology

Exotiska och avancerade material - grundläggande materialteknik

Skärande bearbetning av exotiska och avancerade material

Welding and Inspection of Helium Leak-Fight Cryogenic Structures

Några företag i projektet kommer också att få möjlighet till att bygga en acceleratormodul i samarbete med andra företag, universitet och experter från CERN. Ledorden kommer att vara learning by doing. En målsättning med projektet är också att sprida kunskap om affärsmöjligheter inom accelerator-teknikbranschen. Projektet kommer att arbeta tillsammans med de företag som registrerar sitt intresse på Cates hemsida. www.cateproject.se

Pressmeddelande


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-04

Kontaktinformation

Mirka Fahlander

Ansvarig för kompetensprogrammet
mirka.fahlander@education.lu.se
046 222 0777

 

 

The LHC dipole magnet. Copyright CERN

The LHC dipole magnet. Copyright CERN

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00