”Klimatfrågan kräver en ny global etik”

 

[2012-08-13]
Klimatfrågan kan inte lösas av enbart ny teknik. Vi behöver också diskutera på vilka grunder vi tar oss rätten att försämra livsbetingelserna för redan fattiga människor och kommande generationer genom att släppa ut stora mängder växthusgaser. Det skriver bland andra Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten författad av initiativtagare och stödjare av nätuppropet Radikalisera klimatpolitiken nu.

Läs artikeln här.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00