Pressinbjudan: Koll på klimatet via höga master

Invigning av Svenska ICOS i Norunda

[2012-09-26]
Svenska ICOS är en ny internationell satsning på klimatrelaterad forskning som kommer att vara en del av en allomfattande europeisk infrastruktur i världsklass. ICOS står för Integrated Carbon Observation System och består av ett nätverk av mätstationer avsedda för långtidsstudier av ekosystem och deras växelverkan med klimatet såväl som koncentrationsmätningar av växthusgaser i atmosfären.


Mätningarna kommer att kunna användas både för noggranna beräkningar av växthusgasbalansen och för att förbättra förståelsen för de processer och mekanismer som styr ekosystemens samspel med klimatet. Infrastrukturen är därför av både vetenskaplig och politisk betydelse.


Nu invigs Svenska ICOS och du har möjlighet att träffa en del av de forskare som arbetar med mätmasterna & mätresultaten och höra mer om vad forskningen kring dessa kan leda till. Välkommen!


Tid: Fredagen den 28 september 2012, kl 11-14 (inkl lunch). Tid för intervjuer finns 12.45 samt efter kl 14.

Plats
: Svenska ICOS mätstation i Norunda. Karta och vägbeskrivning hittar du på sista sidan i programmet, ladda ner programmet som pdf här

Information och anmälan: Föreståndare Anders Lindroth, Lunds universitet, tel 070-573 86 33 eller kommunikatör Anna Kristiansson, Lunds universitet, tel 070-359 26 09, anna.kristiansson@cec.lu.se. Eftersom vi bjuder på lunch vill vi gärna ha din anmälan senast torsdag 27/9. Du är välkommen även utan anmälan men då kan vi inte garantera lunch.

I Sverige stöttar Vetenskapsrådet uppbyggnad och drift av Svenska ICOS som är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Abisko naturvetenskapliga station (under ledning av Polarforskningssekretariatet) och Stockholms universitet.


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-02-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00