Invigning av Svenska ICOS

[2012-09-28]

Idag har invigningen av Svenska ICOS gått av stapeln vid mätstationen utanför Norunda. Det är en ny internationell infrastruktur för klimatrelaterad forskning som kommer vara del av ett europeiskt nätverk. ICOS står för Integrated Carbon Observation System och består av ett nätverk av mätstationer för långtidsstudier av ekosystem och deras växelverkan med klimatet liksom mätningar av växthusgaser i atmosfären. 

-Den här satsningen kommer bland annat att ge unika möjligheter till att följa i vilken mån politiska beslut leder till att klimatmålen uppfylls, säger Anders Lindroth, professor vid Lunds universitet och föreståndare för den svenska delen av ICOS. 

ICOS nätverket består av höga master med atmosfärsstationer som mäter koncentration och flöden av växthusgaser. Inom Svenska ICOS kommer det finnas sex mätstationer från Abisko i norr till Perstorp i söder. Data från alla stationer kommer vara fritt tillgängliga för all forskning och alla stationer kommer också vara öppna för andra intresserade forskare att utföra sina mätningar och experiment vid. 

Läs mer om invigningen och ICOS hos Uppsala Nya Tidning

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-08

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00