Arter kan vara mindre specialiserade i tropikerna

[2012-10-05]

Ekosystemtjänster som pollinering och fröspridning är mindre sårbara i tropikerna än i tempererade klimat. Det framgår av ny forskning från bland annat Lunds universitet. Det överraskande resultatet visar att specialiseringen av interagerande växter och djur minskar ju närmare ekvatorn de lever.


Bild på den klarröda Peruklippfågeln. Foto: Matthias DehlingDen klarröda Peruklippfågeln från Anderna äter frukter och sprider dess frön från över 100 olika växtarter, och den är i gott sällskap. En ny studie gjord av en internationell forskargrupp visar att både fröspridande fåglar och pollinerande insekter är mer allätare i tropikerna än vad de är i tempererade områden, som till exempel Sverige.


- Det verkar som om samhällen av till exempel pollinerande insekter och växter är mer sårbara för att arter försvinner i tempererade områden, som i Sverige, än de är i tropikerna. Det kan betyda att det är viktigt att bevara en hög mångfald också här för att upprätthålla funktioner som pollinering, säger Georg Andersson, en av medförfattarna till studien, på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.

- Ekonomiskt kan det drabba jordbrukare om dessa ekosystemtjänster inte fungerar, vilket till exempel visat sig i USA, som drabbats hårt av massdöd av honungsbin och där odlingar kan påverkas negativt när det saknas vilda pollinerande insekter som kan ta över pollineringen, fortsätter Georg Andersson.

Bild på ett pollinerande bi. Foto: Eike Lena Neuschulz
Djur och växter tjänar på att interagera med varandra. Bin lever på nektar och pollen från blommor, och i gengäld så pollinerar de växterna som de besöker. Fruktätande fåglar sprider frön från de växter de besöker. Forskarna som arbetat med den aktuella studien har tittat på vilka djur och växter som interagerar för pollinering och fröspridning.

Och resultatet av studien är överraskande: specialiseringen av dessa interaktioner minskar ju närmare ekvatorn man kommer. Tidigare har man trott att specialiseringen i tropikerna varit högre och att detta skulle kunnat förklara det höga antalet olika arter av växter jämfört med i tempererat klimat.


- Resultatet var förvånande och våra analyser tyder på att specialisering mellan djur och växter snarare är en konsekvens av vilka resurser som finns tillgängliga än ett resultat av anpassning över lång tid, säger Georg Andersson, som nyligen kommit ut med sin avhandling om just pollinering i jordbrukslandskapet.


För mer information kontakta:
Georg Andersson, doktorand, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet,
tel 070-447 85 04, Georg.Andersson@biol.lu.se.

Anna Kristiansson, kommunikatör, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, tel 070-359 2609, Anna.Kristiansson@cec.lu.se

 

Länk till artikeln i ”Current Biology”

Ladda ner högupplöst bild på den klarröda Peruklippfågeln, fotograf: Matthias Dehling

Ladda ner högupplöst bild på pollinerande bi, fotograf: Eike Lena Neuschulz

Mer info om Georg Anderssons avhandling: Effects of farming practice on pollinators and pollination across space and time

Avhandlingen försvaras den 12 oktober, Blå Hallen, Ekologi huset, Sölvegatan 37, Lund

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-02-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00