Första disputationen i Miljövetenskap


[2012-10-14]
I fredags den 12/10 försvarade Georg Andersson sin avhandling Effects on Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time. Han blev den första av miljövetardoktoranderna att disputera. Georgs avhandling handlar om hur tidsspannet efter omställning till ekologisk produktion påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i form av pollinerare och pollinering. Georg har också studerat hur det omgivande landskapet påverkar förekomsten av pollinerare och de tjänster de utför. Bilder från Georg Anderssons disputation i miljövetenskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Under de 13 år som gått sedan vi startade grundutbildningen i miljövetenskap har vi examinerat massor med studenter, som idag framgångsrikt arbetar på företag och i offentlig verksamhet med att åstadkomma hållbar utveckling i verkligheten. Idag har vi tagit ett steg till och examinerat den första doktoranden i miljövetenskap, säger Prefekt Henrik Smith, Centrum för Miljö- och klimatforskning, som startade upp utbildningen.


Forskarutbildningen inom miljövetenskap startades upp 2007 och var den första nya forskarutbildningen som naturvetenskapliga fakulteten fått på över 10 år. Då hade grundutbildningen inom miljövetenskap varit igång sedan 1998. Forskarutbildningen är liksom grundutbildningen tvärvetenskaplig och doktoranderna kan handledas av forskare på olika institutioner.


- Miljövetenskap behövs, eftersom de miljömässiga utmaningar vi står inför globalt, regionalt och lokalt kräver tvärvetenskapliga agrepssätt, där grundläggande naturvetenskaplig förståelse kombineras med t.ex. statsvetenskap och ekonomi, för att förstå hur vi kan uppnå en hållbar utveckling. Vår ambition är att fortsätta initiera och stärka tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom miljöområdet vid Lunds universitet, för att lämna vårt bidrag till att lösa dagens stora miljöproblem när det gäller t.ex. biologisk mångfald, klimat och spridning av skadliga kemikalier, säger Henrik Smith.


Nästa miljövetenskapliga disputation är Anja Ödman som försvarar sin avhandling Disturbance Regimes in Dry Sandy Grasslands – Past, Present and Future den 26/10 kl 09.00.

Här hittar du länk till miljövetenskap


Här hittar du mer information om Georg Anderssons avhandling

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-16

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00