Utnämningar av docenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Docenttiteln, tidigare magister docens, innebar förr en lärar- och forskarbefattning vid universitet och högskolor. Idag är det endast en titel, som inte i sig är förenad med någon anställning. Den ger innehavaren rätt att undervisa och examinera på alla nivåer inom universitetet och vid behov uppträda som opponent vid doktorsdisputationer. Titeln innebär däremot inte någon rätt till avlöning.

År 2014

2014-02-06 Hans Antonsson, kulturgeografi

2014-02-06 Elia Psouni, psykologi

Tidigare års utnämningar

Docenturutnämningar 2013

Docenturutnämningar 2012
Docenturutnämningar 2011
Docenturutnämningar 2010
Docenturutnämningar 2009
Docenturutnämningar 2000-2008
Docenturutnämningar 1993-1999


Tillbaka

Sidansvarig: Mats Kristersson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

Uppdaterad: 2014-02-14

Kontaktinformation

Tel:
+46462227206

E-post:
anders.kirchner@sam.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00