Vanliga frågor till studievägledningen


Vad kan jag använda fristående kurser till?
Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen). Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av och som kan ge dig den kunskapsprofil du söker och tror dig behöva på arbetsmarknaden.

Vilka regler gäller när jag ska sätta samman en examen?
En Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (=120 gamla poäng) varav minst 90 hp ska utgöras av ett så kallat huvudämne, i vilket det ska ingå ett examensarbete om 15 hp på  kandidatnivå. Resterande poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst.

Den gamla typen av Filosofie magisterexamen (som kan tas ut t o m 2015-06-30 om man påbörjat studierna före 2007-07-01) omfattar 240
högskolepoäng (=160 gamla poäng), varav minst 120hp i huvudämnet. Här ska ingå examensarbete om sammanlagt 30hp. Poäng utöver huvudämnet kan tgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst.

Den nya typen av Filosofie magisterexamen (kan tas ut fr o m 007-07-01), är en ettårig påbyggnad om 60hp ovanpå kandidatexamen. För den nya magisterexamen ställs krav på att vissa av kurserna ska ligga på så kallad ”avancerad nivå”. I denna examen ska bl a ingå examensarbete om 15hp.

Masterexamen (kan tas ut fr o m 2007-07-01), är en tvåårig påbyggnad på kandidatexamen som också den ställer vissa krav kurser på avancerad nivå. I examen ska bl a ingå examensarbete om 30hp. Masterexamen kan antingen läsas inom ramen för särskilda masterprogram eller plockas ihop av fristående kurser.

Den som tidigare tagit ut en magisterexamen, kan bygga på med ytterligare kurser för att ta sig till en masterexamen. Om man tagit den gamla typen av magisterexamen (240hp/160p), görs en bedömning i det enskilda fallet av hur stor del av innehållet i magisterexamen som kan tillgodoräknas som kurser på avancerad nivå.

Mer information om de olika typerna av examina på:
Examensavdelningens hemsida 
I examen kan endast ingå hela avslutade kurser. Kurser från flera lärosäten kan ingå – man ansöker om sitt examensbevis vid det lärosäte där man läst sin sista kurs som ska ingå i examen.

Ansökan görs på en särskild därför avsedd blankett. Se Examensavdelningen. Ifylld blankett skickas till Examensavdelningen vid Lunds universitet.

Jag har registrerat mig på en kurs som jag inte påbörjat och inte kommer att kunna gå denna termin – vad ska jag göra?
Du kontaktar omgående institutionens expedition för att anmäla avbrott på kursen. Ett avbrott registreras i Ladok, vilket gör det möjligt för dig att söka och gå kursen en annan termin. Om man inte påbörjat kursen (ej fått resultat från delkurs inrapporterat i Ladok), har man i princip förbrukat sin chans att gå kursen om man inte anmäler avbrott.

Jag vill fullfölja en kurs som jag påbörjat men inte slutfört under en tidigare termin – hur gör jag?
Om kursen fortfarande har samma kurskod/kursplan, kan den inte sökas igen. Du tar istället kontakt med vår studerandeexpedition som i mån av plats på kursen, och om det i övrigt är möjligt, ser till att du blir omregistrerad. Om kursen har ändrat kurskod/kursplan, kontaktar du studievägledaren för att höra om det finns någon möjlighet att slutföra. Observera att man måste betala terminsräkning även då man är omregistrerad för att ta restpoäng på en kurs. Kontakta Lunds Samhällsvetarkår .

Jag har klarat kursen - varför har mina poäng inte rapporterats in i Ladok?
Kvitto på betald terminsräkning, alternativt giltigt studentkort, måste uppvisas på/ skickas till expeditionen för att poängen ska bli införda i Ladok. Om du gjort detta och ändå inte fått dina poäng registrerade, kontaktar du expeditionen för att höra vad som möjligen har gått snett. Att poängen inte har registrerats i Ladok kan också bero på att du saknar en eller flera obligatoriska seminarieövningar. Ofta registreras inte slutresultatet på en kurs i Ladok förrän alla obligatoriska seminarieövningar är avklarade. Du kan genomföra övningen/övningarna genom att besvara en eller flera kompletteringsuppgift/-er som du får hos studievägledaren .

Jag har läst rättssociologi vid annat lärosäte – kan jag läsa vidare i Lund?
Om du har läst rättssociologi vid annat lärosäte, är detta oftast behörighetsgivande för vidare studier inom ämnet här i Lund. Kursernas innehåll och uppbyggnad kan dock skilja sig åt mellan de olika lärosäten. Därför bör du kontakta studievägledaren för att få en behörighetsbedömning. Som underlag för behörighetsbedömningen beds du maila/skicka dokumentation för dina tidigare kurser i form av kursplaner, litteraturlistor samt Ladokutdrag till studievägledaren. Vid registreringstillfället i samband med kursstart visar du dessutom upp din behörighet genom ett Ladok-utdrag (i original och underskrivet av tjänsteman).


Tillbaka

Sidansvarig: Per Wickenberg  Webbansvarig: 
Ansvarig utgivare: Rättssociologiska enheten

Uppdaterad: 2014-04-11

Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund. Postadress: Box 42, 221 00 Lund