Alternativ ingång

Alternativ ingång är perfekt för dig som saknar de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet men vill läsa inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet.

Utbildningen börjar med en introduktionstermin som innehåller fyra delkurser. I dessa lär du dig grunderna i kemi, fysik, matematik, biologi, geologi, miljövetenskap och naturgeografi och ekosystemanalys.

Efter introduktionsterminen är du förberedd för kandidatutbildning i biologi, geologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, naturgeografi eller molekylärbiologi, men även för en del andra grundkurser vid naturvetenskapliga fakulteten. 

Alternativ ingång ges nästa gång vårterminen 2015.

 

Inriktningar för alternativ ingång

Biologi
Geologi
Miljövetenskap
Miljö- och hälsoskydd
Naturgeografi och ekosystemanalys
Molekylärbiologi


Tillbaka

Innehållsansvarig: Helena Bergqvist
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Naturvetenskapliga fakulteten

Uppdaterad: 2014-03-14

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00