Forskning

Forskningen vid Konstnärliga fakulteten i Malmö bedrivs vid de institutioner, enheter och forskningscentra som tillhör fakulteten.

Fakulteten ger konstnärlig forskarutbildning med inriktning fri konst, musik respektive teater och forskarutbildning i musikpedagogik. Utlysning om antagning sker i mån av platser.

De enskilda institutionernas forskningsinformation
Nationella Konstnärliga Forskarskolan


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Relaterad information
Kontaktinformation

Konstnärliga fakulteten i Malmö

Besöksadress:
Ystadvägen 25, Malmö

Postadress:

Box 8203, 200 41 Malmö

Tel:
040-32 54 50 (växeln)

Fax: 040-32 54 80

E-post:
KansliK@kansliK.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00