Kontakt


Lunds universitet
Kansliet för Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
E-post: kansliK@kansliK.lu.se
Telefon: 040 - 32 54 52
 
Fakultetsbibliotekarie
Åse Lugnér
E-post: Ase.Lugner@mhm.lu.se
Telefon: 040-32 54 06

Assistent, NKF, Arbetsmiljösamordnare
Karin Göransson
E-post: Karin.Goransson@kansliK.lu.se
Telefon: 040-32 54 72

Projektkoordinator
Ylva Hofvander Trulsson
E-post: Ylva.Hofvander_Trulsson@mhm.lu.se
Telefon: 040-32 54 16,
Mobiltelefon arbete: 0731-549393

Dekanus
Solfrid Söderlind
E-post: Solfrid.Soderlind@kanslik.lu.se  
Telefon: 040-32 54 51

Kanslichef
Christian Möller
E-post: Christian.Moller@kanslik.lu.se
Telefon: 040-32 54 53

Intendent
Leif Lyngsjö
E-post: Leif.Lyngsjo@kansliK.lu.se
Telefon: 040-32 54 48

Ekonomifrågor
Ewa Stolth Minarik
E-post: Ewa.Stolth_Minarik@kansliK.lu.se
Telefon: 040-32 54 55
Mobil: 070-55 50 73 01

Personalhandläggare och biträdande controller
Jenny Svensson
E-post: Jenny.Svensson@kanslik.lu.se
Telefon: 040 - 32 54 52

Pro-dekanus
Staffan Storm
E-post:Staffan.Storm@mhm.lu.se 
Telefon: 040-32 54 83

Handläggare för forskarutbildning
Annika Michelsen
E-post: Annika.Michelsen@kansliK.lu.se
Telefon: 040-32 54 96

Fakultetsadministratör
Jessica Arwidsson
E-post: Jessica.Arwidsson@kansliK.lu.se
Telefon: 040-32 54 06


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00