Organisation

Konstnärliga fakulteten leds av konstnärliga fakultetsstyrelsen, som i sin tur är underställd styrelsen för Lunds universitet.

Vid sidan av den konstnärliga fakultetsstyrelsen finns konstnärliga fakultetsnämnden med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Under fakultetsstyrelsen finns bland annat lärarförslagsnämnden som bereder tillsättningar av högre läraranställningar, jämlikhetsnämnden och HMS-kommittén.

Vidare finns ett fakultetskansli med rektor, kanslichef och administrativ personal.

Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan leds vardera av en institutionsstyrelse och en prefekt.

Vid institutionerna finns också andra beredningsorgan.

Organisation


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Relaterad information

Delegationsordning,
fastställd 23 januari 2008.
(130kB - nytt fönster) 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00