Fakultetsstyrelsen

Mandattid: 1 januari 2011 – 31 december 2014

Ordförande:
Solfrid Söderlind,
dekan
Vice ordförande:
Staffan Storm, prodekan

Ledamöter

Lärare

Per Olof Persson
Maria Hedlund
Harald Emgård
Eva Saether
Mats Rondin
Mattias Hjorth
 
Yrkesliv
Birgit Hansson
Maria Sundqvist
Göran Christenson

Studerande
Johanna Persson, MHM
Caisa Adamek, MHM
Rebecka Askaner, THM
Tobias Karlsson, KHM


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Fakultetsstyrelsens protokoll
Musikhögskolans framtida lokalisering
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00