Om fakulteten

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör ett område inom Lunds universitet och innehåller Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Malmö och Teaterhögskolan i Malmö.

Dessa tre konstnärliga högskolor har sina egna profiler, men samverkar också i många avseenden under fakultetens ledning och samordning. 

Verksamheten visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och mycket annat.

De internationella relationerna är många och täta genom bland annat samarbetsavtal, gästlärare och lärar- och studerandeutbyten men också genom en internationell rekrytering både av lärare och studerande.

Interkulturell mångfald och mångfald av uttrycksformer intar en central plats.

Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom visuell konst, musik och teater (se vidare respektive hemsida) samt ett antal kurser av olika omfattning.

Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Anknytningen till Lunds universitet innebär fördelar på många områden, inte minst för forskningen, det tvärvetenskapliga perspektivet, internationaliseringsarbetet och kvalitetsarbetet.

Konsthögskolan i Malmö 
Musikhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Malmö

EQ 11


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Kontaktinformation

Konstnärliga fakulteten i Malmö

Besöksadress:
Bergsgatan 31 B, Malmö

Postadress:

Box 8084, 200 41 Malmö

Tel:
040-32 54 52

E-post: kanslik@kanslik.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00