Forskarutbildning

Forskarutbildningens inriktning och uppläggning

Den konstnärliga forskarutbildningen vill göra det möjligt för doktoranden att:

— utveckla kunskap om speciella konstnärliga frågeställningar samt att ge förmåga att kommunicera detta,

— uppnå en fördjupad konstnärlig mognad,

— uppnå en fördjupad medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten och fördjupad förmåga att tala och skriva om den,

— få fördjupad förmåga att verka i kulturlivet i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Utbildningen är inriktad mot antingen bildkonst, musik eller teater.

Den konstnärliga forskarutbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod.

Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig självt utan ett medel till konstnärlig utveckling.

Vissa delar av utbildningen kan ske vid utländsk konstnärlig högskola under förutsättning av en överenskommelse mellan skolorna som garanterar nivån och dessa studiers integration i helheten.

Mera information


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00