Fakultetskansliet

Solfrid Söderlind

Solfrid Söderlind, dekan
Telefon: 040-32 54 51
E-post: solfrid.soderlind@kansliK.lu.se 

Staffan Storm

Staffan Storm, prodekan
Telefon: 040 - 32 54 83
E-post: staffan.storm@thm.lu.se

Christian Möller

Christian Möller, kanslichef
Telefon: 040-32 54 53
E-post: Christian.Moller@kanslik.lu.se

Karin Göransson

Karin Göransson, assistent, Konstnärliga forskarskolan, arbetsmiljösamordnare
Telefon: 040 -32 54 72
E-post: Karin.Goransson@kansliK.lu.se

Ylva Hofvander Trulsson

Ylva Hofvander Trulsson, kvalitétskoordinator Telefon: 040-32 54 16,
Mobiltelefon arbete: 0731-549393
E-post: Ylva.Hofvander_Trulsson@mhm.lu.se

Leif Lyngsjö

Leif Lyngsjö, intendent
Telefon: 040-32 54 48
E-post: Leif.Lyngsjo@kansliK.lu.se 

Annika Michelsen

Annika Michelsen, handläggare för forskarutbildning
Telefon: 040-32 54 96
E-post: Annika.Michelsen@kansliK.lu.se

Ewa Stolth-Minarik

Ewa Stolth-Minarik, controller
Telefon: 040-32 54 55 / 070-55 50 73 01
E-post: Ewa.Stolth_Minarik@kansliK.lu.se 

Jenny Svensson

Jenny Svensson, personalhandläggare och biträdande controller
Telefon: 040 - 32 54 52
E-post: Jenny.Svensson@khm.lu.se

Jessica Arwidsson

Jessica Arwidsson, Fakultetsadministratör
Telefon: 040-32 54 06
E-post: Jessica.Arwidsson@kansliK.lu.se


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-08-22

Kontaktinformation

Konstnärliga fakulteten i Malmö

Besöksadress:
Bergsgatan 31 B, Malmö

Postadress:

Box 8084, 200 41 Malmö

Tel:
040-325452

E-post: kanslik@kanslik.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00