Hållbar utveckling

"Lunds universitet har en viktig roll i samhället genom att vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska, genom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, tillhandahålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden."

In English - Sustainable Development Policy (PDF 5 MB - New window) 

Hållbar utveckling är en pågående process för demokrati, kunskap, ansvar och medvetenhet. Färdiga lösningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling kan inte ges. Strävan är för dialog och samarbete lokalt och globalt.

Vad gör vi?

En sammanställning - Forskning och utbildning inom hållbar utveckling 
Hållbar utveckling för varje student 
Forskning och innovation för hållbar utveckling 
Samverkan för hållbar utveckling 

Vad är hållbar utveckling?

Definition av hållbar utveckling 

Miljöpåverkan

Mer om vår dagliga miljöpåverkan och vårt arbete för att "leva som vi lär" hittar du här:

Miljö (Webbplatsen för Arbetsmiljö, miljö och säkerhet) 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2011-05-17

Kontaktinformation

Claes Nilén
avdelningschef, miljöchef
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
046-2224159

E-post:
claes.nilen@bygg.lu.se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462227082

E-post:
maria.nilsson@bygg.lu.se

Styrande dokument
Nätverk
Mer information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00