LTHs designutbildningar blir skolor

2009-12-16

Med nya professorer förstärker LTH sina två konstnärliga utbildningar som nu även officiellt kallas skolor, Arkitektskolan och Industridesignskolan. Skolornas chefer är Christer Malmström (bilden), nyrekryterad från Chalmers, respektive Claus-Christian Eckhardt som varit på LTH i åtta år.Christer Malmström, designrektor

Åtminstone arkitektutbildningen har alltid kallats skola internt. Det nya är att det nu heter så även officiellt.

– Vi vill lyfta fram skolornas särart inte minst i relation till andra konstnärliga skolor. Samtidigt ser vi stora vinster med att skolorna är placerade på en teknisk högskola, det kan skapa många synergier, förklarar LTHs rektor Anders Axelsson.

Med Christer Malmström har Arkitektskolan fått en ny skolchef. Han har varit igång i den funktionen den senaste terminen, men professorsutnämningen blev klar först i slutet av november.

För fyra–fem år sedan lät han på uppdrag av LTHs dåvarande rektor Gunilla Jönson utreda kvaliteten på LTHs arkitektprogram.

– Vi blev positivt över­raskade över vad vi såg och förklarade för rektor att de internationella kontakterna var det allra bästa, säger han. Ett resultat blev att Peter Cook togs hit som gästprofessor. Det har lyft LTHs rykte och har lockat hit många fler gästlärare.

– Gästlärarna säger att våra studenter är bra och det är tydligt att det börjar bli attraktivt att ha LTH i sitt cv, säger Christer Malmström.

Ingen formalitet

Att det nu kallas skola är ingen formalitet. Tydlighet och egen identitet är viktigt. Skol­chefens uppgift är inte riktigt definierad, men Christer Malmström menar att han inte ska vara kurs­ansvarig, utan snarare garantera kvaliteten i stort.

– Utbildningen är en del av vår kunskapsuppbyggnad. Vi gör saker och utvärderar vad vi gjort. Empiriska kunskaper är viktiga i arkitekturen medan ingenjörs­utbildningen egentligen är mycket teoretisk, säger han.

Nu har Christer Malmström konstruerat några nya teknikanknutna kurser som han i brist på andra kandidater får börja med att ge själv. Men egentligen vill han inte arbeta så mycket inom akademin som han nu gör, utan dela sin tid mellan båda världarna.

– Det är fint att bygga i verkligheten, säger han. Det är ett stort ansvar och en kick att ha det ansvaret.

Mest nöjd är han med de två bibliotek, Alme­dalens i Visby och Söder­törns högskole­bibliotek, som han vunnit Kasper Salinpriset för. Han är även nominerad till priset i år.

Skolchef i industridesign är alltså professor Claus-Christian Eckhardt, som har arbetat på LTH sedan 2001.

– Att kallas skola är ett ”statement to the world”, en profilering, menar han. Men viktigare är egentligen det nya masterprogram som vi har ansökt om att få ge.

Internationellt utbyte

Med utbildningen omlagd till ett treårigt kandidat­program följt av en tvåårig master finns risken att både förlora studenter efter tre år och chansen att vinna nya internationella och svenska studenter till de två sista åren. Dock ska masterstudenterna inte vara fler än 30, indelade i tre klasser efter inriktning mot tre områden: form och teknik, boende och beteende eller människa och natur.

Det blir ett ännu större internationellt utbyte, även för lärarna. Programmet har diskuterats med sponsorn Ikea.

Ännu en ny professor är Jasjit Singh, 40-årig indier som de senaste åren arbetat vid Designskolan i Umeå. Han är både ingenjör och industridesigner och har i Indien arbetat med allt från utformning av ett museum till prototyptillverkning och undervisning vid National Institute of Design.

– Design är ett globalt yrke där det är en fördel att förstå andra kulturer. När jag plötsligt flyttade från Indien till Umeå blev jag lika förvånad som omvärlden över hur lika metoderna var, säger han.

Jasjit Singh talar lite svenska och har ambition att förbättra den förmågan när han kommer hit till sommaren. Hans primära uppgift blir att undervisa i de konstnärliga och kreativa ämnena: att förstå folks boende och husmiljö.

Text och foto: Mats NygrenTillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00