Övning öppnar för radioaktivt terrorarbete

2012-10-05

helikopter i Revingehed  En stilla atmosfär vilar kring den till synes övergivna gården. Fast i själva verket är det en hemlig verkstad där en radioaktiv bomb är på väg att ta form.

Men ännu finns bara misstankar kring vad som försiggår i de igenbommade byggnaderna. Strålningsexpertis tillkallas, och så fort dörren går upp börjar dosimetern ge utslag med sitt karaktäristiska, knattrande läte. Att gå in utan skydd kan i värsta fall vara förenat med livsfara.

Platsen är Revingehed och den beskrivna situationen ett försök att skapa en realistisk övning kring ett planerat terrordåd med radioaktiva strålningskällor. Att i samband med strålning undvika skador på människor och miljö är en specialkunskap som ganska få behärskar, och det är här Lunds universitet kommer in i bilden.Therese Geber-Bergstrand

– Som strålningsfysiker på universitetet får man vara beredd på att hjälpa till, både under övning och i skarpt läge, berättar Therese Geber-Bergstrand (bilden) som är övningshandledare.

Till vardags är hon doktorand i medicinsk strålningsfysik vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hon intresserar sig särskilt för retrospektiv dosimetri, vilket innebär att man försöker hitta metoder att i efterhand uppskatta radioaktiv strålning. I det aktuella scenariot skulle det till exempel kunna handla om att ta reda på vilken strålning förbipasserande eller närboende utsatts för.

– Det är lite av ett detektivarbete. När jag ska uppskatta strålning i efterhand så måste jag återskapa hela kedjan av händelser före, under och efter den eventuella exponeringen. På övningen får jag nya idéer och infallsvinklar till min forskning genom att iaktta hur övningsdeltagare och andra agerar på och kring platsen, förklarar hon.

Vi beger oss in i bomblaboratoriet. Iförd skyddsmask och dräkt är det varmt, svettigt och svårt att se i den svaga belysningen. Och i röran bland kringspridda föremål finns den osynliga, luktlösa men farliga strålningen (dock i mildare form under övningen). Råkar mätinstrument eller något annat komma i kontakt med golv och väggar måste det kasseras. Det är lätt att förstå att det kan gå snett.

Ute i den milda höstluften igen ska Therese Geber-Bergstrand utvärdera en övning som ägt rum strax innan, med tre killar från danska Beredskabsstyrelsen. Samtalet, som pga. internationell närvaro sker på engelska, tar fart direkt. En av deltagarna har upptäckt att det var svårt att hålla koll på hur lång tid man arbetat i närheten av strålningskällorna – hur löser man det?

Andra scenarion med radioaktiv strålning, t.ex. en trafikolycka och ett attentat mot en politikers bostad, tränas parallellt. Samtliga dessa har tagit form i ett samarbete mellan doktoranderna vid Lunds universitet och studenter vid Göteborgs universitet.

– Att vara här skiljer sig en hel del ifrån att experimentera i labbet, menar Therese Geber-Bergstrand.

– Det gäller att hela tiden vara beredd på det oväntade, att stoppa insatsen och tillfälligt dra sig tillbaka medan man tänker ut nya lösningar kring hur man arbetar på platsen. Och eftersom det samtidigt är en misstänkt brottsplats får vi inte förstöra polisens bevismaterial.

Text: Björn Martinsson

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Strålskyddsövningen REFOX 2102

Den 23–28 september anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten i nära samarbete med Lunds universitet den samnordiska strålskyddsövningen REFOX 2012 på flera platser i Skåne. Syftet var att under säkra former träna på verklighetstrogna olyckor och attentat där radioaktiva strålningskällor ingår.

Ett 10-tal doktorander som forskar inom medicinsk strålningsfysik på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har deltagit. Deras bidrag har varit att utforma och genomföra olika övningsmoment. Lunds universitet har skött det praktiska kring alla övningsscenarion vilket bland annat inkluderar pedagogik, strålsäkerhet och utvärdering.

Övningen engagerade totalt ca 400 personer. Förutom övningsdeltagare fanns observatörer från ett flertal europeiska länder. Det internationella intresset beror bland annat på att många länder har strängare lagstiftning som omöjliggör liknande övningar.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00