Vicerektor Nils Danielsen: Vi i ledningen måste vara goda förebilder

2012-10-05

NILS DANIELSEN   En pratstund med vicerektor Nils Danielsen är en trevlig stund. Han kallar sig Nisse, säger sig vara nyfiken och intresserad av människor, och han är vänlig och positiv. Ungefär så som han vill att alla medarbetare på Lunds universitet ska vara mot varandra?

– Jag skulle önska att vi använde oss av orden snälla och tack lite oftare, säger han.

Nils Danielsen har fått personalfrågorna på sitt rektorsansvar, dvs. lärarskap, ledarskap och medarbetarskap.

Han har erfarenhet av den typen av frågor inom universitetet – men från studenternas perspektiv. Han har precis lämnat ett sexårigt ordförandeskap för Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU) på Medicinska fakulteten.

– I den jämställs studenterna med anställda och under senare år ökade de ärenden som har med arbetsmiljön att göra.

Nils Danielsen är medicinare, forskare inom neurovetenskap, vilket innebär att han en gång i tiden valde bort patienterna. Men så fick han studenterna, konstaterar han, och är glad över att nu fått LU-med­arbetarna att bekymra sig om.

Och bekymrad blir han, när vissa resultat från medarbetarenkäten kommer på tal. Det som upprör mest är att så många upplevt kränkande särbehandling, dåligt språkbruk och andra negativa attityder.

– Bara för att man är på ett universitet får man inte säga vad som helst hur som helst till varandra. Och har man gjort fel – det gör vi alla ibland – så kan man faktiskt säga förlåt.

Enkäten visar även att det är många som knappt vågar säga någonting alls av rädsla för att förlora jobbet eller andra repressalier.

– Nästan lika ledsamt det, tycker han.

Stressfaktorn är också för hög hos många LU-anställda – och Nils Danielsen kan se en gemensam nämnare mellan stress, negativ attityd och rädslan för att yttra sig. En otrygghet på jobbet, som tyvärr ligger lite i ett universitets natur, menar han.

– Anslagen är osäkra och vissa anställningar likaså. Att universitetet skulle kunna bli en helt trygg arbetsplats är en utopi, säger han.

Så vad kan vicerektor Nils Danielsen – från sin horisont i universitetsledningen – göra för att åstadkomma ett vänligare klimat och lindra stressen hos medarbetarna vid universitetet?

– Jag har inte riktigt tänkt klart på det än. Men läpparnas bekännelse duger inte. Vi i ledningen måste vara goda förebilder. Och när många saker snurrar fort hos oss så sprider det sig ut i organisationen. Så om vi försöker ta det lite lugnare, snurra lite mindre fort så kan det kanske påverka resten positivt.

Nils Danielsen menar också att det ständiga flödet av information är stressande och skulle kunna begränsas om fler tog ansvar för det.

– Alla vill vara förberedda och inte bli tagna på sängen – men alla behöver inte läsa allt. Man behöver inte köra runt ett mail i åtta led med alla bilagor. Den som kan ärendet skulle istället kunna göra en sammanfattning om vad som gäller.

Reflektion, fikor och spontana möten, tycker han också är viktigt att universitetsledningen tar sig tid för. Själv tycker han att han blivit väldigt väl mottagen i ”Vita huset”.

– Ett trevligt gäng att jobba med. Och inte minst när man kommer ner i fikarummet på morgnarna och möts av lokalvårdare Marie Hansson som sprider glädje runt sig och får andra att må bra.

På Medicinska fakulteten berättar han att han haft förmånen att få jobba en del med kansliet och är imponerad av den kompetens han mött där.

Han hejar också glatt på Birgitta Carlsson, chef för lönehanteringen, som kommer förbi under intervjun. På hennes avdelning var han precis på studiebesök.

– De gör ett fantastiskt jobb – och viktigt. Tänk vilken kris det skulle bli om folk inte fick sina löner i tid…

Text & foto: Maria Lindh

Mer om Nils Danielsen

Född 1956 i Nora

Läkarexamen i Göteborg 1982

Kom till Lund 1991 som docent i anatomi

Befordrades till professor 2011

Forskar inom nanovetenskap, neurala gränsytor

Pedagogisk pristagare i våras

Vicerektor på halvtid sedan i våras

Bor i Genarp

Familj hustru Anita och tre ungdomar

Stressar av genom att gå på fotboll, vandra i fjällen och flugfiska 


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00