Fortsatt planering av Medicon Village

2012-10-05

LUs ledning har beslutat ge en extra hyresrabatt för de forskare som flyttar in på Medicon Village i år och nästa år. Forskargrupper från flera fakulteter är intresserade, men hyresförhandlingarna mellan LU och Medicon Village är ännu inte klara i sin helhet.

– Förhandlingarna är positiva och vi jobbar så hårt vi kan för att bli klara snarast möjligt. För att spara tid kör vi på flera spår parallellt. Samtidigt med förhandlingarna pågår arbetet med inplaceringen av de olika forskargrupperna, lokalanpassningen, planeringen av rumsfunktioner med mera, säger Annette Stambolovski som leder hyresförhandlingarna för LUs del.

För att snabba på inflyttningen har universitetsledningen beslutat ge en extra hyresrabatt förutom den hyressubvention som redan utlovats till och med 2015. De grupper som flyttar in redan i år eller första kvartalet nästa år får hyran minskad med 75 procent, och de som flyttar in senare under 2013 får en hyresrabatt på 40 procent.

Det är nu klart att ALF-medel – en speciell sorts finansiering för medicinska forskare – kan få användas till hyran i forskningsbyn. Vad gäller forskare som inte har ALF-medel, så valde Medicinska fakulteten vid sitt styrelsemöte den 20 september att bordlägga frågan om ifall deras hyror ska subventioneras på samma sätt som hyrorna vid BMC och CRC.

Ett skäl till bordläggningen är att man vill ha tydliga kriterier för hanteringen av det eventuella överskott från hyrorna som ska gå tillbaka till forskningen. Dessa kriterier tas nu fram av LUs ledning. Ett annat är att man vill veta om det nya nationella ALF-avtal som förbereds kan påverka den framtida ALF-finansieringen av hyrorna på Medicon Village. Frågan om hyressubventionerna ska tas upp igen i styrelsen när detta är utrett och när LUs avtal med Medicon Village är klart.

Inom Medfak är det de grupper som arbetar med cancerforskning som är intresserade av att flytta till Medicon Village. Andra intressenter är det tvärvetenskapliga centret CREATE Health och vissa grupper från Centrum för analys och syntes, CAS, från N-fakulteten. Alla som flyttar till Medicon Village kommer att behålla sina institutionstillhörigheter och ha LU som sin övergripande hemhörighet.

Ingela Björck


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00