Nya steg mot en forskningsdatabas

2012-10-05

LU har idag ingen gemensam ingång på webben där man kan få överblick över universitetets forskning eller hitta projekt inom ett visst område. Ett annat problem är att många forskare saknar egna hemsidor där de kan berätta om sin forskning.

En LU-gemensam forskningsdatabas skulle kunna råda bot på båda dessa problem på en gång. LUM har tidigare (nr 4, 2011) berättat om den utredning som gjorts av Karolina Widell om en sådan möjlig databas.

Karolina Widell har nu fått i uppdrag att gå vidare med arbetet och under hösten göra en fördjupad förstudie. Målet är att hitta ett system som är både välavgränsat, lätthanterligt, lättöverskådligt och möjligt att utnyttja på olika sätt.

Förutom att ge information om LUs forskning på olika områden ska databasen kunna användas för analyser av olika slag. Det kan gälla frågor om tvärvetenskapliga nätverk eller internationella samarbeten med en viss världsdel – frågor som idag kräver arbetsamma kartläggningar.

Så mycket som möjligt av informationen på sidorna ska genereras automatiskt, och nyttan av forskningsdatabasen ska vara tydlig för den enskilde forskaren. En förutsättning för att databasen ska fungera är ju att ingen kommer att dra sig för att lägga in eller uppdatera sina uppgifter.

Karolina Widell ska under hösten ha möten med personer i gemensamma förvaltningen, fakultetsledningarna och i olika funktioner på fakulteterna. Grundfrågorna om man vill ha en forskningsdatabas och hur denna i så fall ska se ut ska diskuteras, liksom frågan om ifall LU ska utveckla en egen lösning eller köpa in någon som redan finns på marknaden. Rapporten ska utmynna i ett beslutsförslag och en kravspecifikation som kan användas vid en eventuell kommande upphandling.

Ingela Björck


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00