Tema: Ett svagt exjobb kan sänka hel utbildning

2012-10-05

Släpp inte igenom svaga examensarbeten! Ett svagt arbete kan slå ut en hel utbildning.

Och om ni väljer att examinera på nya, okonventionella sätt eller ingå i tvärvetenskapliga samarbeten: var noga med att följa upp och säkra kvaliteten på det ni gör och se till att examensresultaten matchar målen för utbildningen.

Råden kommer från Utvärderingsavdelningen när drygt sextio utbildningar vid Lunds universitet hunnit granskas utifrån Högskoleverkets nya system.

I mitten av september hade 63 lundautbildningar bedömts och betygsatts. En stor majoritet – drygt fyrtio – fick omdömet ”Hög kvalitet”. Elva fick guldstjärna och bedömdes ha ”Mycket hög kvalitet”. Nio utbildningar ansågs ha ”Bristande kvalitet” och måste visa att de åtgärdat problemen för att få behålla sin examensrätt.

Alla utbildningar som fått högsta betyg genererar extra kvalitetspengar. Lunds universitet som har relativt många ”topppoängare” nationellt sett, får drygt 13 miljoner kronor extra nästa år. Universitetets ledning bestämmer hur pengarna ska fördelas och lutar åt att liksom Uppsala låta 75 procent av pengarna gå till fakulteter med utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet, som ett kvalitetspremium. Resten satsas bl.a. på att lyfta utbildningar som behöver förbättras.

Och det finns alltså några som inte håller måttet enligt utvärderingen.

– Varje fakultet som har en ifrågasatt utbildning ska göra en åtgärds- och handlingsplan tillsammans med mig. Vi har jobbat så under tidigare utvärderingssystem, med goda resultat, berättar utvärderingschefen Kristina Josefson, som samlar de ifrågasatta utbildningarna till stormöten ett par gånger under hösten.

– På det viset kan vi utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Generellt uppmanar både hon och utvärderingskoordinator Eva Lindgren utbildningar att vara vaksamma och inte släppa igenom svaga examensarbeten.

– Självklart ska man aldrig tumma på kvaliteten. Ändå kan man tycka det är mänskligt att till slut släppa igenom en enstaka student som kämpat och kämpat för att bli godkänd men ändå inte riktigt lever upp till kraven. Med dagens utvärderingssystem straffar det sig – svaga uppsatser kan slå mot en hel utbildning.

De flesta utbildningar som fått sämre omdöme är medvetna om att de släppt igenom något arbete som inte riktigt håller måttet. De är inte förvånade över resultaten och tar till sig av kritiken. Vissa kommer att förändra utbildningens upplägg, andra öka kontrollen av examensarbetena.

I några fall har man vetat att en utbildning inte varit tillräckligt bra och tagit konsekvenserna av det. Det gäller exempelvis Ekonomihögskolans magisterutbildning i management som man hade beslutat lägga ner redan före HSVs beslut.

Andra är förvånade och till och med arga över omdömena – det gäller t.ex. den ifrågasatta kandidatexamen i naturgeografi och ekosystemanalys. Där tycker man inte det är rimligt att underkänna en hel utbildning för att några av flera bedömda examensarbeten rörande ett examensmål inte höll tillräcklig kvalitet.

Ett grundproblem är att HSVs överprövning av examensarbetena inte nödvändigtvis säger något om utbildningen som helhet, menar Tina Josefson och Eva Lindgren. Det självständiga slutarbetet täcker ofta bara in några av de mål man satt upp för utbildningen. Resten förutsätts studenten uppnå under utbildningsprocessen.

Praktik och internationalisering mäts exempelvis inte. Utvärderingssystemet gynnar också statusutbildningar som lockar högpresterande studenter, menar flera kritiker, medan de som rekryterar studenter från studieovana miljöer ligger sämre till. Väl avgränsade akademiska ämnen har en fördel jämfört med nya tvärvetenskapliga utbildningar med större inslag av praktik och nya examinationsformer, också enligt kritikerna.

– Risken finns förstås att man avskräcker från innovationer och gränsöverskridande samarbete. Samtidigt finns flera exempel på tvärvetenskapliga utbildningar som fått högsta omdömet, medan traditionella högstatusutbildningar med duktiga studenter fått betyget bristande kvalitet – det gäller t.ex. juristutbildningen vid Stockholms universitet.

Alla mätsystem har för- och nackdelar, sammanfattar Kristina Josefson och Eva Lindgren. HSVs tidigare utvärderingssystem dömdes ut för att det fokuserade bara förutsättningarna för en god utbildning – inte vad den verkligen ledde till. Och det nya systemet kritiseras i sin tur för att huvudsakligen se till ett av flera resultat – det självständiga arbetet.

– De flesta menar nog att granskning av examensarbeten ger en bra fingervisning och kan vara kvalitetsdrivande. Personligen hade jag gärna sett att man samtidigt tittat på hela den process som en utbildning innebär, säger Kristina Josefson.

Britta Collberg


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00