Tema: Svenska modellen får tummen ner

2012-10-05

Den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA beslutade i mitten av september att Högskoleverket inte längre uppfyller medlemskraven. ENQA konstaterar att det svenska utvärderingssystemet inte tillräckligt stöttar lärosätena i deras utvecklingsarbete.

Från Utbildningsdepartementet meddelar man att den nya myndigheten för kvalitetssäkring av högre utbildning – Universitetskanslerämbetet (UKÄ) – ska arbeta med att förbättra systemet så att Sverige inom två år åter kan bli medlem i ENQA.

– Den övergripande inriktningen med fokus på studenternas resultat ligger fast, säger statssekreterare Peter Honeth. Det kan dock bli aktuellt att komplettera systemet.

Nya UKÄ under universitetskanslern Lars Haikola får större frihet att förbättra systemet i samråd med lärosätena. Något som SUHF, Universitets- och högskoleförbundet, välkomnar. Där är man redan igång med arbetet och räknar med att nästa höst lägga fram ett förslag om ett reformerat system.

Britta Collberg


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00