Etzel Cardena: Han sänder sina tankar

2012-10-05

Det finns belägg för att tankeöverföring är möjligt.

Det menar Etzel Cardeña som undersöker om vissa personlighetstyper och medvetandetillstånd är särskilt lämpade för telepati. I en pågående studie får försökspersonerna, som befinner sig i olika hus och utan fysisk kontakt med varandra, göra ett telepatitest.

Etzel Cardena i en liggstol     Etzel Cardeña är professor i psykologi med inriktning mot hypnos och parapsykologi. Han forskar bland annat om hypnotiska tillstånd och de förändringar i medvetandet som vissa människor känner under hypnos.

De som deltar i Etzels Cardeñas telepatiexperiment har tre saker gemensamt: de är lätthypnotiserade, de tror att de kan lyckas i ett telepatiexperiment och de anser att de har varit med om en parapsykologisk upplevelse.

– Den möjliga parapsykologiska upplevelsen är oftast mycket vardaglig, säger Cardeña. Det kan handla om saker som är svåra att förklara; till exempel att en person dyker upp i drömmen och nästa dag hör han eller hon av sig för första gången på lång tid. Händelser som ofta förklaras som förbluffande tillfälligheter.

Försökspersoner som tvärt avfärdar varje möjlighet till telepati har vid tidigare experiment visat sig ha mindre benägenhet att lyckas. Därför valde Etzel Cardeña bort den kategorin.

En annan framgångsfaktor är försökspersonernas relation till varandra. Ju närmare deras relation är desto större är möjligheten att de lyckas med telepatin.

Etzel Cardeña har använt sig av en experimentmetod som kallas Ganzfeld. Den innebär att försökspersonen sitter i en lugn miljö, i en mjuk fåtölj och i en mjuk, röd belysning. Han eller hon har halva pingisbollar över ögonen och ett vitt brus i öronen. Detta för att stänga ute störande intryck och underlätta för ett så kallat förändrat medvetandetillstånd, något som också underlättar för telepati, enligt Cardeña.

I ett pågående experiment har Etzel Cardeña och försökspersonen suttit i var sitt hus, utan någon fysisk eller visuell kontakt med varandra. Med hjälp av en medarbetare och en inspelad röst låter de sig hypnotiseras samtidigt. Efter tio minuter är båda under hypnos. I det tillståndet tittar Etzel Cardeña på en slumpmässigt utvald kortfilm som spelas om och om igen i tio minuter. Samtidigt får den hypnotiserade i det andra huset tala fritt ur hjärtat, lufta alla tankar som dyker upp i huvudet.

– Flera försökspersoner talar här om saker med tydlig koppling till filmer och bilder som jag eller vem det nu är som sitter i det andra huset tittar på, säger Etzel Cardeña.

Försökspersonerna får sedan titta på fyra slumpmässigt utvalda klipp som de graderar på en skala mellan 0 och 100, där 100 betyder att försökspersonen är helt säker på att det är just det klippet som Cardeña har tittat på. I en tidigare studie fann Etzel Cardeña och hans doktorand David Marcusson-Clavertz ett starkt samband mellan hur bra de lätthypnotiserade försökspersonerna var på att välja rätt filmklipp och om de upplevde ett förändrat medvetandetillstånd. Sambandet, eller korrelationen, var 0,74. (En korrelation som är 0 hade inneburit att det inte fanns något samband alls och en 1:a om de med 100 procents säkerhet lyckats peka ut den film som var den rätta.)

– 0,74 är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett, säger Etzel Cardeña.

Hur förklarar man då att någon kan sitta i ett hus och föra över tankar till ett annat?

– Jag tror vi måste förklara det med att vår förmåga till förnimmelse inte enbart är begränsad till kroppen och hjärnan, säger Etzel Cardeña, som vänder sig mot att man talar om övernaturliga fenomen.

– Jag tror tvärtom att det är helt naturliga fenomen, bara det att vi inte lyckats förklara exakt hur det funkar. Men det finns faktiskt fysiker som säger att detta inte strider mot några fysiska lagar.

Etzel Cardeñas experiment är publicerade i Journal of Parapsychology. Det är, enligt Cardeña, sällan som de etablerade tyngre vetenskapliga tidsskrifterna publicerar försök som tangerar till parapsykologi, men det har hänt att Nature, Science, och Psychological Bulletin gjort undantag.

– Det är synd att det sker så sällan eftersom det nu blir något av ett moment 22: forskning i parapsykologi granskas inte i de större tidsskrifterna och avfärdas av forskare som inte har tagit del av experimenten. Genom att specificera närmare vilka personer och vilka medvetandetillstånd som är mest gynnsamma för telepati hoppas vi kunna öka tillförlitligheten i våra resultat och på så sätt kunna nå ut till fler forskare.

Text & foto: Ulrika Oredsson

Etzel Cardeña

Etzel Cardeña innehar världens för närvarande enda professur med inriktning mot parapsykologi. Den tillsattes 2005 efter flera års diskussioner genom en donation av en dansk industriman som ville bidra till forskning kring hypnos och parapsykologi.

Etzel Cardeña har tidigare varit anställd bland annat vid Stanford University och University of Texas.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00