Listan: Sören Mattssons bästa handledartips

2012-10-05

Sören Mattsson    Sören Mattsson har närmare 40 års erfarenhet av att handleda doktorander. Under sitt forskarliv inom medicinsk strålningsfysik har han varit huvudhandledare för 27 doktorander och biträdande handledare för ytterligare tio. Här listar han några av sina tips kring konsten att handleda.

Var generös!

Man måste vara väldigt generös som hand­ledare, särskilt i början. Man ska vara generös både med kunskap och med beröm. Och låta doktoranden tidigt få vara med i vetenskapliga publikationer. I början hjälper man till med to-do-listor, sedan agerar man främst bollplank när doktoranden blir alltmer självständig under resans gång.

Uppmuntra självständighet!

Uppmuntra doktoranden att ta egna kontakter. När doktoranden till slut blir bättre än en själv inom det specifika ämnesområdet är det viktigt att man stimulerar den utvecklingen och förklarar att det är precis som det ska vara. Och så ska man uppmuntra den flygfärdiga doktoranden att framöver forska och producera vetenskapliga artiklar utan handledarens medverkan.

Ta tid att lyssna!

Man måste som handledare tycka om människor, lära sig att lyssna på doktorandens alla frågor och synpunkter. Även om man inte håller med om synpunkterna måste man ta sig tid att diskutera dem. Det är också viktigt att ge återkoppling snabbt för att visa att doktoranden är värdefull. Det skapar förtroende.

Var rättvis!

Som handledare hamnar man i en chefssituation. Rättvisa är a och o. Det gäller att vara professionell och opartisk. Ge doktoranden chans att förklara sig när något blivit fel.

Använd sunt förnuft!

Och kom ihåg att det behövs människor med olika egenskaper i en forskargrupp.

Text och foto: Lena Björk Blixt


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00