Samlingar samsas på nya Arkivcentrum

2012-10-05

Dygnet runt, året om är här alltid 18 grader och en luftfuktighet på 40 procent. Ljust och fint är här också!

Vi befinner oss djupt inne i arkivmagasinen på Arkivcentrum Syd på Gastelyckan där flera delar av Lunds universitet redan etablerat sig. Nu väntar man bara på besökarna.

Fredrik Tersmeden i trappa

  – Vi är sju minuter med buss från stan och vi har fri parkering och en automat med besöksfika, säger arkivarie Fredrik Tersmeden (bilden) som visar runt i de enorma lokalerna som LU delar med främst Landsarkivet och Region Skåne.

I entrén möts man av rymd, glas, stål och mycket ljus. Långt ifrån de mörka källarutrymmen som ofta förknippas med arkiv.

– Det är bara dumt att gräva ner saker i den tunga lerjorden som Lund vilar på, kommenterar Fredrik Tersmeden.

Allt finns ovan jord och de ljusa lätta magasinshyllorna glider elegant åt sidan vid bara en lätt beröring. Kontrasten blir stor när Fredrik Tersmeden tar fram och bläddrar i en volym som visar sig vara från 1700-talet. Här på de moderna hyllorna står de gamla vackra läderbanden i rader och skvallrar om hur det styrdes och ställdes vid Lunds universitet från 1600-talet och framåt.

Fredrik Tersmeden berättar om det extremt stränga regelverket som omger hela den statliga sektorn när det gäller arkivering. Rationaliseringsvinsterna blir stora genom att dela de ändamålsenliga och därför dyrbara magasinen med flera som också Polismyndigheten i Skåne. Magasinen står även emot bränder i minst två timmar – men det känns ändå tryggt att ha brandkåren bara några få kvarter bort.

– Det finns även andra vinster, exempelvis när det gäller lediga tjänster, säger han som själv kom till universitetet från en tjänst på Landsarkivet. Man får fler kollegor – och vi har också arbetat i ett gemensamt projekt tillsammans med bland andra Region Skåne om digital arkivering.

Från Universitetsarkivet med bland annat protokoll, examensbevis och kursplaner, kommer vi förbi Registraturen som rätt nyligen har flyttat hit. Vidare uppe på andra våningen finns mer av UBs samlingar, liksom Folklivsarkivets som också har magasinsutrymme på bägge våningarna. Så här långt handlar det om papper i pärmar och färgglada, på sina håll gyllene bokband. Men plötsligt byter magasinens innehåll karaktär till liggande mappar – här och där lite knöliga – och vi har kommit till Botaniska museets pressade växter, svampar, lavar, mossor och alger. Här stöter vi också på Torbjörn Tyler, intendent vid museet som ansvarar för att allt hamnar i rätt hyllfack vid uppackningen.

Vi går ner en trappa och kommer ännu längre bort från gängse arkivmagasin. Här träffar vi projektassistent Emma Björk i färd med att packa upp en halsbandsmarkatta. Zoologiska museet har fått gott om plats för sina samlingar. Det stora giraffskelettet som fascinerade så många skolbarn i de gamla lokalerna på Helgonabacken, är emellertid kvar i delat tillstånd i flera lådor.

– Vi hoppas få montera den och ställa den i stora entrén, säger Fredrik Tersmeden, och museichef Lars Lundqvist nickar gillande.

Han är nöjd med sin nya arbetsplats och menar att de nya lokalerna innebär en stor vinst för de vetenskapliga samlingarna. Här mår de uppstoppade och konserverade djuren så mycket bättre och man har också sett till att alla skadedjur är borta, de s.k ängrarna, som gick hårt åt samlingarna och frodades i värmen i gamla zoologen.

– Vi frös ner allt det som vi nu packar upp igen, berättar Lars Lundqvist. Och det innebär att vi är restriktiva med att ta emot stora grupper här som kan föra med sig nya skadedjur.

Precis i anslutning till samlingarna finns stora forskarrum – varav det ena är ett laboratorium med tillgång till vatten.

I entréplanet finns också ett stort fint forskarrum med många sittplatser. Hit kan man komma varje vardag och Landsarkivet har dessutom lördagsöppet.

– Om någon som är intresserad av våra samlingar vill komma en lördag så kan vi förbereda för det, säger Fredrik Tersmeden.

Text & foto: Maria Lindh

Arkivcentrum Syd

Arkivcentrum Syd består av: Huvudparterna är Lunds universitet, Region Skåne (Regionarkivet) och Landsarkivet i Lund (tidigare egen myndighet; sedan 2010 en del av Riksarkivet). Därutöver finns här Lunds stadsarkiv, Polismyndighetens i Skåne arkiv, Skånes arkivförbund, Svenskt Seriearkiv och släktforskarorganisationerna SGF och DIS-syd

Från Lunds universitet finns här: Universitetsarkivet, universitetets huvudregistratur, Folklivsarkivet, Biologiska museerna, UB, LUKA (Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv); därtill förvarar Universitetsarkivet visst material som tillhör universitetets konstsamling, nationerna och AF.

Fördelning på antal hyllmeter, hm: Arkivcentrum i sitt nu utbyggda skick omfattar cirka 450.000 hyllmeter. Universitetsarkivet förfogar över 54.000 hm varav cirka tre fjärdedelar hyrs ut till bla. UB, Folklivsarkivet och LUKA. UB har 40.000 hm i sitt nya ”egna” magasin och cirka 15.000 i Universitetsarkivets. Inflyttning pågår.

De biologiska museerna har omkring 30.000 hm.

Arkivcentrum Syd hyr lokalerna av Lundaproduktioner Fastighets AB.

Samlingarnas innehåll

Universitetsarkivets samlingar på Arkivcentrum består av universitetets ”myndighetsarkiv”, dvs.de allmänna handlingar som produceras inom dess administration, utbildnings- och forskningsverksamhet.

UBs samlingar består främst av böcker, tidskrifter, dagstidningar, handskrifter, personarkiv och specialsamlingar.

Botaniska samlingarna består av cirka 2,5 miljoner exemplar av växter, svampar, lavar, mossor och alger. Däribland det agardhska algherbariet med cirka 50.000 exemplar.

Zoologiska samlingarna består av cirka 10 miljoner föremål i form av hela eller delar av djur. Den största andelen utgörs av insekter och andra ryggradslösa djur. Samlingarna förvaras dels på Arkivcentrum, dels på Ekologihuset.

Folklivsarkivet som numera har tillägget ”med Skånes musiksamlingar” i sitt namn består av insamlat och upptecknat material som dokumenterar folklig kultur i södra Sverige, däribland den Mandelgrenska samlingen liksom musiksamlingar.

LUs samlingar är öppna för forskare och studenter. Adress och öppettider se www.arkivcentrumsyd.se


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00