Replik: ”Att Medicon Village skulle hota någon kärnverksamhet är taget ur luften”

2012-10-05

I förra LUM skriver Olof Hallonsten, fil. dr. i forskningspolitik en gästkrönika om ”Medicon Village – i värsta fall ett hot mot kärnverksamheten”. Här svarar vicerektor Carl Borrebaeck.

Lunds universitets beslut att gå in och hyra lokaler på Medicon Village förgicks av en process som involverade berörda verksamheter. Innan hyreskontraktet skrevs hade ett 80-tal forskare besökt lokalerna. Merparten var positiv till att flytta. Lokalerna visades även för Medicinska fakultetens styrelse. Öppna informationsmöten har hållits kontinuerligt under 2011/12.

Fördelningen av de förhyrda ytorna till de olika forskargrupper från MedFak, NatFak och LTH är nu i full gång och glädjande nog har i skrivandes stund lokalerna hög täckningsgrad, så risken att LU ska stå med tomma lokaler är mycket liten. Utöver detta är det flera andra verksamheter från LU, som inte ryms i den initiala arealen, som önskar flytta sin verksamhet till Medicon Village. Dessutom kan forskarna få överta de specialinstrument och övrig högteknologisk utrustning som Astra Zeneca lämnade efter sig. Utrustningen anser vi vara ett värdefullt komplement till forskargruppernas egen utrustning.

Risken att Medicon Village blir en förlustaffär för LU bedöms som mycket liten. Dessutom har Medicon Village möjlighet att generera betydande resurser för LU. Vi ser att de möjligheter som Medicon Village öppnar för att samla toppforskning är unika och något som övriga forskar-Sverige önskar att de också hade.

Det råder brist på högkvalitativa laboratorielokaler vid LU, och Medicon Village är ett unikt tillfälle som fångades i flykten, som vi inte ville gå miste om. Medicon Village ska just ses som ett unikt tillfälle och att det skulle hota någon kärnverksamhet är taget ur luften. Projektet är emellertid omfattande och föregående LUMs krönika visar på hur svårt det är att förklara konsekvenserna när man har bristande information.

Carl Borrebaeck,

vicerektor och ordförande i styrgruppen för LU:s etablering på Medicon Village


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00