Innovation in Mind: Vänd det som skaver till innovation!

2012-10-05

Innovation in Mind      När man talar om vad som leder till innovation och nytänkande används ofta aggressiva krigsmetaforer som exempelvis ”disruptive innovation”.

– Vad händer om vi tänker på innovation som kärlek? Eller som det exotiska i var­dagen när vi ser på den med nya ögon?

Konstnären och etnologen från Lunds universitet Robert Willim var en av talarna vid årets upplaga av Innovation in Mind i september, den fjärde i ordningen och med temat ”Unframe innovation”. För innovation handlar om att röra sig utanför ramarna, upptäcka det förbisedda och till synes meningslösa, menade Willim.

– Vi känner oss mest bekväma i den trygga vardagslunken. Men det är det som stör lunken som vi behöver uppmärksamma för att kombinera till synes oförenliga saker, göra innovationer. Det kräver en ny slags uppmärksamhet, för mycket av det som hela tiden finns närvarande i våra liv är osynligt, fortsatte Robert Willim.

– Försök att se vad det är i din vardag på jobbet som ”bullrar och skaver”, och se om du kan vända det till något som är bra! Då blir du innovativ. Text & foto: Britta Collberg

Innovation in Mind 2012

Robin Chase, Saskia Sassen och Lawrence Lessig var några av de kända internationella föreläsarna på konferensen som totalt lockade femhundra deltagare från hela världen. Alla föredrag finns att se på: www.innovationinmind.se/documentation/

Arrangörer var Lunds universitet och Region Skåne i samarbete med bl.a. Vinnova och Lunds kommun.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00