Hänt

2012-10-05

KIRURGUTMÄRKELSER. Under kirurgveckan i augusti tilldelades Jonas Manjer det stora forskarpriset på 200.000 kronor. Sara Regnér fick Bengt Ihres pris på 100.000 kronor. En tredje utmärkelse i form av bästa artikel inom svensk kirurgi under det gångna året tilldelades Ingvar Syk.

ÅRETS EKONOM. Klas Eklund, seniorekonom på SEB och adj. professor vid Ekonomihögskolan, får priset ”Årets ekonom” av Ekonomiforum Skåne. Vinnaren får kompetensutveckling vid EFL till ett värde av 70.000 kronor.

CLIO-PRISET. Idéhistorikern Kristiina Savin har fått årets Cliopris för sin avhandling om lycka, olika och risk i det tidigmoderna Sverige. Avhandlingen är gjord vid LU men idag är författaren vid Uppsala universitet. Cliopriset går till ”framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet”.

STARTING GRANT. Drygt 500 yngre lovande europeiska toppforskare får 1,5 miljoner euro var i så kallade ”Starting Grant” av The European Research Council, ERC. Fyra av toppforskarna finns vid Lunds universitet: Johan Malmström vid LTH och Malin Parmar, Kristian Pietras samt Oskar Hansson vid Medicinska fakulteten.

BANBRYTARPRIS. När Stiftelsen Forska Sverige för första gången delar ut sin utmärkelse till en forskare som nått framstående resultat inom medicinsk forskning går den till professor Carl Borrebaeck. Han får utmärkelsen för sin banbrytande forskning inom medicin samt för sitt stora entreprenörskap.

NY PROREKTOR. Förre naturvetardekanen vid LU, Torbjörn von Schantz, blir ny prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU. Han är professor i zoologisk ekologi.

BÄSTA ARTIKEL. Lina Ponnert och Kerstin Svensson vid Socialhögskolan har tilldelats ­Socialvetenskaplig tidskrifts pris till Axel Anderssons minne för bästa artikel under 2011 för artikeln ”När förpackade idéer möter organisatoriska villkor”.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00