Hallå Petra Svensson - vad kommer vi att möta på nya lu.se?

2012-10-05

Petra Svensson... webbstrateg som jobbar intensivt inför lanseringen av Lunds universitets nya externa webbplats.

 

 – En ny version av den universitetsgemensamma externt riktade webbplatsen, med ny design, ny informationsstruktur, omarbetat innehåll och – bakom kulisserna – även en ny teknisk plattform. Vi flyttar lu.se från vårt föråldrade publiceringsverktyg OOIS till Drupal, som är mer anpassat till dagens behov.

Hur skiljer sig den nya sajten från den gamla?

– Det första man lägger märke är designen, som skiljer sig rejält från den nuvarande. Den är anpassad efter den uppdaterade grafiska profilen, och har mer fokus på bilder än dagens lu.se. Färgskalan gör också att den sticker ut bland andra universitetswebbplatser. Men det som gör mer skillnad för besökaren är förhoppningsvis förbättringarna i informationsstruktur och innehåll. Vi har rensat bort innehåll och förenklat strukturen. Vi har också jobbat mycket med sökfunktionen, som nu erbjuder filtrering och ger träffar i våra viktigaste databaser – forskningspublikationer, utbildningar och personer, dvs. LUP, LUBAS och LUCAT.

Varför har ni valt att tydligt sätta presumtiva studenter i fokus?

– En webbplats som vänder sig lika mycket till alla blir inte riktigt bra för någon. Behoven och också förkunskapen om vår organisation ser olika ut bland olika besökargrupper. Samtidigt så måste vi ha ett grundläggande innehåll på plats för alla de viktigaste externa målgrupperna – det kommer vi fortfarande att ha efter nylanseringen.

– Prioriteringen märks främst på hur mycket utrymme de olika målgrupperna får på förstasidan, samt på mängden information som finns för dem. Högst prioritet får de presumtiva studenterna, följt av forskarvärlden. Prioriteringen är baserad bland annat på besöksstatistik – hur stor andel av besökarna de utgör – samt på hur väl deras behov lämpar sig för att hanteras på den externa webbplatsen.

Vad händer med de sidor som berör anställda?

– Ingången ”Anställd” lever kvar i nuvarande form, som en egen webbplats i den gamla designen. Du når den via en länk på startsidan på lu.se. På sikt måste Anställdingången också ses över och flyttas till en ny teknisk plattform, men exakt när det kan ske vet vi inte i nuläget.

Är allt klart nu, eller återstår mer arbete?

– Ha ha, det hade förstås varit skönt om man kunde slå sig till ro nu. Men det är snarare tvärtom – en webbplats blir aldrig klar, och när den ser ny och modern ut så höjs också förväntningarna. Dessutom är det bara den universitetsgemensamma svenska webbplatsen som lanseras nu – fakulteters och institutioners webbplatser, liksom den engelska webbplatsen och Anställdsidorna återstår. Under hösten ska webbföreskrifter och nya mallar för hela Lunds universitet arbetas fram av en samordningsgrupp med verksamhetsrepresentanter. Vi har mycket kvar att förbättra gällande vår webbnärvaro – det här är bara början.

Text & foto: Jonas Andersson


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00