LUM i mediestormens öga efter artikel om telepati

2012-11-12

Ja, vad var det egentligen som hände den sista dagen i oktober då nio lundaprofessorer inom huvudsakligen den naturvetenskapliga fakulteten publicerade sig på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt”? Debattartikeln rubricerades ”Pseudovetenskap sprids okritiskt”, och avsåg LUMs intervju i föregående nummer med Etzel Cardeña, professor i psykologi med inriktning mot hypnos och parapsykologi.

De nio professorerna upprördes över att vi inte kritiskt granskade professor ­Cardeñas metoder och resultat, och att vi tillät Etzel Cardeña säga att hans senaste resultat ”är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett”. Detta uttalande borde inte fått stå oemotsagt, menade de nio – LUM borde ha dubbelkollat med andra forskare.

Artikeln på Brännpunkt fick enormt genomslag. Det fanns nästan inte en tidning som inte hakade på, liksom etermedierna. P1:s Studio ett och Vetenskaps­radion, TV 4, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, TT, GT, DN. Om någon missat att det bedrivs forskning inom parapsykologi i Lund – så vet de det nu. Detta var möjligen inte debattörernas avsikt.

Och vad kan vi lära av detta, frågar vi oss inom redaktionen. Jo, förutom att pseudovetenskap är ett begrepp som går hem i media, så lär vi oss att det är viktigt att förväntningar stämmer överens med verkligheten. I detta fall finns förväntningar på LUM som vi rimligen inte kan leva upp till. Vi är inte en vetenskaplig tidskrift som publicerar och granskar vetenskapliga studier. Vi är i första hand en personaltidning som i reportage och intervjuer låter forskare, lärare och annan personal, på lika villkor, berätta som sina jobb här vid detta stora och breda universitet.

LUM har journalister specialiserade på olika forskningsområden för att de på ett intresseväckande sätt ska kunna beskriva och förklara forskning för dem som inte är lika insatta. Inte för att de ska granska och ifrågasätta forskarnas rön och metoder. Oavsett vilket forskningsområde det handlar om. Vi litar på att den som innehar en professur här vid LU uppfyller de krav som ställs på en akademisk forskare. Men vi vill gärna låta så många olika röster och åsikter som möjligt träda fram – även om det inte alltid kan ske precis samtidigt. Detta är något vi vill bli ännu bättre på.

Läs debattinläggen på insändarplats i detta nummer.

Maria Lindh

Redaktör


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00