Klart för medicinare att flytta till Medicon Village

2012-11-12

Medicinska fakultetens styrelse gav vid sitt oktobermöte klartecken för alla intresserade forskargrupper att flytta in i Medicon Village, så fort beslutet blivit MBL-förhandlat. De frågetecken som tidigare funnits har rätats ut, menar man.

– Jag är glad över att vi nu kunnat komma till ett beslut. Det har varit arbetskrävande förhandlingar och en lång väntan för många forskargrupper. Men vi tror oss ha nått det bästa möjliga resultatet utifrån brukarnas och fakultetens perspektiv.

Det säger Roland Andersson, vicedekanus med ansvar för innovation och translationell forskning, och en av universitetets representanter i styrelsen för Medicon Village AB (den andre är vicerektor Carl Borrebaeck).

Vägen fram till beslutet har inte varit enkel, utan har tagit en hel del tid och kraft.

– Det har ju varit två olika kulturer som mötts. I den snabba näringslivskulturen vill man handla utan stora dröjsmål, medan man i den mer reflekterande universitetskulturen vill ha konsekvenserna tydligt utredda, menar Roland Andersson.

Medicinska fakultetens styrelsebeslut – som träder i kraft så fort MBL-förhandlingarna är klara – innebär att verksamheten på Medicon Village förs in under BMCs husstyrelse. Frågor om lokalbehov, infrastruktur, prioritering av forskargrupper etc. kommer på så sätt att hanteras på samma sätt på Medicon Village som på BMC. Det är också klart att forskarna på Medicon Village kommer att få samma hyressubventioner som fakultetens lokaler på BMC, HSC och CRC (Biomedicinskt Centrum och Health Science Centre i Lund samt Clinical Research Centre i Malmö). Detta gäller de forskare som inte har s.k. ALF-medel, eftersom ALF-forskarna redan har en subventionering genom sina anslag.

Inflyttningen är planerad till första halvåret 2013.

Ingela Björck

.. och lokalanpassningen är redan i full gång

– Här vill vi ju ha ett PCR-labb … Är det ok att glasväggarna står kvar? frågar Ingrid Wilson, forskare i onkologi, och vänder sig mot Hugh Connell.

– Ja, om det inte finns utrustning som avger värme, så går det bra, svarar han

folk runt ett bord på Medicon Village  

I ett nästan tomt hus på Medicon Village sitter cancerforskarna Ingrid Wilson, Christel Reuterswärd och Jeanette Valcich och går igenom ritningarna till det som snart ska bli deras nya arbetsplats. Idag är deras hemvist BMC i Lund men om några månader flyttar de och cirka 200 andra cancerforskare vid Lunds universitet till Medicon Village.

Hugh Connell håller ihop trådarna när de berörda forskarna på Medicinska fakulteten ska enas om hur lokalerna ska fördelas. Som föreståndare på Clinical Research Center (CRC) i Malmö, och med erfarenhet av liknande process därifrån, fick han uppdraget att koordinera inplaceringen av Medicinska fakultetens forskare. Under september och oktober har det blivit åtskilliga workshops, skisser och mindmap-kartor. Gruppen har kontinuerligt stämt av med de forskare vid LTH som också ska flytta, och som kommit lite längre i processen.

Som ett första steg tog forskarna reda på vilka tekniska plattformar som det går att ha gemensamt. En anledning är så klart pengar, men det viktigaste skälet är att det underlättar för folk att träffas.

– Inte bara fikarummet utan även labben är en mötesplats och samverkan är ju själva poängen med att flytta hit, säger Hugh Connell.

Även om lokalerna är väl lämpade för cancerforskning så måste utrymmena justeras: innerväggar måste kanske rivas eller sättas upp, ventilation förändras, flera nätverksuttag sättas in etc. Även universitetsgemensamma behov följer, såsom nya nätverkslösningar för IT och telefoni, läsare för passerkort (LU-kort kommer att gälla) med tillhörande lås- och larmsystem.

Christel Reuterswärd och Jeanette Valcich har nu gått två trappor upp, till ett nedsläckt och folktomt våningsplan. De ska mäta ut vägghyllor till det som ska bli ett PCR-labb.

– De tre senaste dagarna har vi spenderat här på Medicon Village. Jag är nästan lite yr av allt planerande, men nu är vi snart klara, säger Christel Reuterswärd.

Text & foto: Kristina Lindgärde

Fotnot: PCR = polymerase chain reaction


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00