Nye MAX-direktören presenterade sig

2012-11-12

Nu har vi ett finan­siellt stabilt läge, intygade Christoph Quitmann, ny direktör på MAX IV-laboratoriet, när han presenterade sig på ett lundamöte för folk från näringslivet och universitetet.

Han kom direkt från ett annat möte – med Scientific Advisory Committee som tittat närmare på MAX IV-laboratoriets vetenskapliga kvalitet. Något som han sa sig uppskatta.

– Det är bra att folk kommer hit och ser till att vi inte gör fel!

Christoph Quitmann började på MAX IV-laboratoriet i augusti och kom då från synkrotronljuslaboratoriet Swiss Light Source vid Paul Scherrer Institute i Schweiz. Han kommer ursprungligen från Tyskland och hans forskningsområde handlar om ultrasnabba magnetiska fenomen och synkrotroninstrumentation.

När Christoph Quitmann tillträdde sin tjänst så var det precis när ekonomin kring MAX IV var osäker. Den planerade nya anläggningen skulle komma att kosta mer än planerat och den nye direktören fick mycket att stå i med siffror och en intensiv media­uppvaktning.

I övrigt verkade han nöjd med sina första månader i Lund. Han välkomnade samarbeten med blivande grannen ESS och menade att de bägge laboratorierna kommer att locka till sig Europas vassaste hjärnor och att det lär få stora synergieffekter på hela Lund.

– Här kommer det att bli business av alla de slag, sa Christoph Quitmann.


Maria Lindh


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00