Stort intresse för samarbete när akademi mötte industri

2012-11-12

Hur ser morgondagens energisparande fönster ut? Vilken är bränslecellers optimala struktur? Och på vilka innovativa sätt kan redan etablerade material kombineras för att skapa nya multifunktionella produkter?

Det var några av frågorna som stod i fokus när drygt hundra forskare och företagare träffades i Biskopshuset i slutet av oktober.

– Förhoppningen är att AIMday ska ge upphov till nya kontakter och möten så att forskare och företag kan börja jobba mer tillsammans, berättade Johan Borgström, projektledare för AIMday Materials i Lund.

Totalt hade 32 frågor från 16 olika företag skickats in. Varje fråga diskuterades under en timme i små grupper med högst tio personer från både universitet och företag. En av deltagarna på plats i Biskopshuset var Lars Wadsö, professor i byggnadsmaterial.

– Jag har diskuterat tre olika frågor och kommer nog gå vidare med två. Jag ska till exempel träffa ett företag för att prata vidare om värmeisolering i fönster, berättade Lars Wadsö.

Carina Byström, chefsdesigner för Volvo Lastvagnars interiör, tyckte att hon delvis fick svar på sin fråga om hur framtidens förnybara material ser ut.

– Det är en väldigt öppen fråga så det finns inget enkelt svar, men det blev en väldigt bra diskussion, sa hon.

Genom förstudier, i form av enkla blanketter som fylldes i på plats, kunde deltagarna ge förslag på hur ett fortsatt samarbete skulle kunna se ut. Om ett samarbete påbörjas kan LUIS (Lunds universitets innovationssystem) täcka forskarnas kostnader, till exempel för resor till möten med företagen. Om en dryg månad görs en uppföljning för att se om det har blivit några nya samarbetsprojekt.

Anna Knutsson


AIMday


AIMday står för Acadamy Industry Meeting day. Konceptet kommer från Uppsala universitet som arrangerade sin första AIMday redan 2008, då under namnet materialdagen. Syftet var detsamma då som nu; att öka samspelet mellan akademi och industri. Den 25 oktober arrangerades AIMday för första gången på Lunds universitet. Läs mer på www.aimday.se.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00