Hbtq-nätverk för anställda vill göra gruppen synligare

2012-11-12

Jens Rydström, Hanna Anderberg, Vanna Nordling    I september höll ett nytt hbtq-nätverk för anställda vid Lunds universitet sitt uppstartsmöte. Och ambitionerna är höga.

– Många undrar varför ett sådant här nätverk inte funnits tidigare. Några av oss har haft kontakt tidigare, men nu är det dags för ett mer formellt nätverk, säger en av initiativtagarna, Jens Rydström, professor i genusvetenskap (t.v. på bilden).

Nätverket är en intressegrupp avsedd för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner, där queer kan sägas stå för en kritisk position mot heteronormen snarare än en läggning. Tanken är att samla forskare, lärare och teknisk-administrativ personal inom alla universitetets fakulteter och områden.

– En stor del av vårt syfte är helt enkelt att visa att vi finns. Vi en grupp som ofta är osynliga, säger Vanna Nordling, doktorand på Socialhögskolan (t.h. på bilden).

I en skriftlig plattform ger nätverket flera förslag på hur utanförskapet för homosexuella, transpersoner och queera ska brytas. Det handlar bland annat om att chefer ska få utbildning i hbtq-frågor, att rekryteringsannonser utformas så att hbtq-personer uttryckligen välkomnas och att idahot-dagen (International day against homophobia and transphobia), som infaller årligen den 17 maj, uppmärksammas.

– Tänk om Lunds universitet till exempel kunde vara med på Pridefestivalen, säger Jens Rydström.

– Det pratas om likabehandling med avseende på etnisk härkomst och jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket förstås också är viktigt, men sexuell läggning och icke-konventionellt könsuttryck finns sällan med överhuvudtaget, säger Vanna Nordling.

Hanna Anderberg, doktorand i biokemi, (i mitten på bilden) säger att hon känner sig ganska ensam som transperson på universitetet och önskar att fler vågade träda fram. Hon genomgick en könskorrigerande operation för cirka fyra år sedan. I stort sett tycker hon att reaktionerna är bra, men att de flesta inte vågar fråga.

– Varför ska könstillhörighet vara så viktigt, det är ju det första som uppmärksammas på ett barn, ja till och med innan det fötts, undrar hon.

På Kemicentrum, där Hanna doktorerar finns en arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling som redan är aktiv i hbtq-frågor. Nyligen bjöd de in till en välbesökt föreläsning med Jonas Gardell som talade under temat ”Hbt i vardagen”.

– Sådana arrangemang lockar ju även människor som normalt inte engagerar sig i de här frågorna, så på det viset är det bra, säger Hanna Anderberg.

Det nya nätverket vill också fylla en social funktion, med till exempel fester och gemensamma teaterbesök.

– Vi vill stärka människor att våga vara öppna på jobbet och på så vis påverka attityder på arbetsplatsen i stort. Vi kommer också att samverka med de studentnätverk som redan finns, säger Jens Rydström.

Förhoppningen är också att verksamheten ska få visst ekonomiskt och administrativt stöd.

I slutet av oktober hölls ytterligare ett möte, då Cindhy Cronjezon berättade om Malmö stads HBT-nätverk för anställda.

Den 5 december kommer Elisabet Gersbro-Bülow, verksamhetsansvarig för studievägledningen på LTH att berätta om arbetet med introduktionen av nya studenter.

De som vill komma i kontakt med nätverket kan skriva till hbtq-lu@pers.lu.se

Text & foto: Linda Viberg


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00