TA-personal: Bättre förr och nu

2012-11-12

Siw Kourtzman Började vid LU 1967 som biblioteksbiträde vid UB, därefter biblioteksassistent, var tjänstledig för studier vid Bibliotekshögskolan, ansvarig för datorbaserad informationssökning och nu chef för Ekonomihögskolans bibliotek.

– Det har hänt så mycket inom vår värld att nästa steg är att vi inte finns

Bättre förr: – Det var mer kontakt med forskarna förr när man handgripligt hjälpte dem att söka litteratur och artiklar. Så användarkontakterna var bättre förr.

Bättre nu:

– Om vår uppgift är att förmedla information och kunskap så gör vi ju det oerhört mycket bättre nu. Finns den eftersökta informationen någonstans på nätet – så hittar vi den.

Susanne Kristensson Började vid LU 1997 som upphandlingsjurist, chefsjurist, chef för Juridiska enheten, sektionschef och nu förvaltningschef.

– Inom förvaltningen jobbar vi mer strukturerat nu och mot en ökad tydlighet.

Bättre förr:

– Tempot – det var inte så högt som nu. Och jag saknar generalisterna. Vi blir fler och fler experter vilket innebär en risk för tunnelseende och en obenägenhet till flexibilitet.

Bättre nu:

– Vi känns som en stark kritisk massa med mycket kompetens. Vi har mycket kvar, men jobbar mer i processer nu och tänker mindre i stuprör.


Monica Pernrud Började vid LU 1973 och har varit högskolesekreterare, förste byråsekreterare, intendent och är nu administrativ koordinator på Medicinska kansliet i Malmö.

– Jag trivs bra med kollegor och arbetsuppgifter på medicinska institutionskansliet i Malmö. Ibland saknar jag tiden då jag arbetade för en forskargrupp, mitt i verksamheten, vilket innebar dagliga kontakter med forskarna och fler yrkesgrupper jämfört med idag.

Bättre förr:

– Svårt att bedöma då utvecklingen hela tiden går framåt och mina arbetsuppgifter har förändrats mycket under årens lopp. Många administrativa system att arbeta i, olika inloggningar och lösenord.

Bättre nu:

– Datoriseringen – de elektriska skrivmaskinerna saknar jag inte! E-post är ett fantastiskt verktyg jämfört med maskinskrivna brev och/eller fax. Det elektroniska rekryteringssystemet är mycket bra. Under årens lopp har jag alltid uppskattat de varierade arbetsuppgifterna.

Lars Magnusson Började vid LU 1976 och har varit assistent, förste byråsekreterare, byrådirektör, projekt­sekreterare och nu byrådirektör igen på Externa relationer.

– När de reviderade tjänstetitlarna för något år sedan, glömde de oss. Jag tycker det är lite kul med den gamla titeln byrådirektör. Vi är ett par reliker kvar här.

Bättre förr:

Arbetet var mindre splittrat. Det var mycket att göra men ett annat tempo och lättare att utföra ett gediget arbete. Man kunde fokusera på en sak i taget.

Bättre nu:

Det finns en större frihet i organisationen och ett ökat utrymme för eget ansvar. Det tycker jag är mycket positivt. Ny teknik ger en helt annan smidighet i jobbet än förr, när mycket gjordes manuellt och ganska omständligt.

Gudrun Kjellander Började vid LU 1995, först som vikarierande högskolesekreterare, numera ekonomiadministratör på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Hon har hela tiden arbetat inom preklinisk forskning på Medicinska fakulteten och sedan 1996 på Sektionen för immunologi.

– Jag trivs bättre med att sitta ute bland forskargrupperna. Innan vi fick ett eget kansli år 2006 gjorde jag det hela tiden. Nu är det bara delar av tiden.

Bättre förr:

– Man anpassar ju sig och blir själv en del av utvecklingen, så att svara på vad som var bättre förr är ingen lätt fråga.

Bättre nu:

– Jag kom från ett privat företag och upplevde att LU hade väldigt föråldrade administrativa system när jag började. Nu börjar systemen komma ifatt verkligheten utanför.

Gunnel Holm Började vid LU 1978 som förste byrå­sekreterare vidKansli V, nuvarande Kansli HT, lånades ut till Informationssekretariatet och Rektorsämbetet, blev byrådirektör, avdelningsdirektör, vikarierade som chef på Kansli S och är nu chef på Kansli HT.

– Alla kan göra power points, men få kan skriva ett PM. Förmågan att resonera har gått förlorad.

Bättre förr:

Universitetet var mer överskådligt. Och eftersom inte allt gick så snabbt var också kvaliteten på det löpande arbetet högre.

Bättre nu:

– Med tanke på de ökade kraven som ställs på universitetets administration så är det bra att professionaliteten är bättre. De som sköter ekonomin är inte längre folk som är rekryterade för sin akademiska kompetens.


Lars-Göran Stjärnfeldt Började vid LU 1995, först som expeditionsvakt/vaktmästare på universitetsposten, sedan som tryckare på universitetstryckeriet. Sedan år 2000 är han vaktmästare på förvaltningens vaktmästeri.

– Det är mer att göra nu, men det ser jag som positivt. Kongresscentrum som inrättades för fem år sedan har blivit stort. Det är allt fler evenemang att möblera till, bland annat.

Bättre förr:

– Jag tycker bara det går framåt och kan inte se något som var bättre förr.

Bättre nu:

– Vi har till exempel bättre hjälpmedel för att lyfta och flytta möbler.

Per Göran Nilsson Började vid LU 1972.Har bl.a. varit forskningsingenjör, prefekt, studierektor och vikarierande professor under en period. Sedan 1989 jobbar han på LTH:s kansli. 1995 blev han kanslichef.

– Jag minns hur häftigt det var när e-posten kom och man kunde få svar direkt!

Bättre förr:

– Ekonomihanteringen var enklare när all forskning finansierades av staten. Nu är två tredjedelar av forskningen externt finansierad, vilket gör att forskarna numera måste lägga mycket tid på att söka finansiering och på att redovisa hur de olika anslagen disponerats. Förr hade institutionerna i stort sett fri tillgång på lokaler, men på 1990-talet infördes hyresavtal. Lärarnas anställningsformer var också tryggare.

Bättre nu:

– Mycket är bättre, t.ex. samarbetet mellan universitetets centrala delar och oss ute på kanslierna. Det är också ett annat fokus på HR-frågor. Tillgången på externa forskningsmedel har inneburit en omfattande ökning av forskning och forskarutbildning, vilket har både för- och nackdelar.


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00