TA-personal: – Risk för sämre forskning utan teknisk personal

2012-11-12

Bengt Forkman  Forskningen blir bättre när gruppen består av olika kompetenser. Det menar fysikern Bengt Forkman, som varnar för trenden att forskarna ska göra det mesta själva.

Bengt Forkman är pensionerad professor vid Fysiska institutionen. Han konstaterar att institutionen har haft tre storhetstider de senaste 100 åren. Alla perioderna sammanfaller med instrumentmakarnas och teknikernas insatser, menar han. Först var det Nobelpristagaren Manne Siegbahn som hade en duktig instrumentmakare till sin hjälp i början av förra seklet.

– Nästa storhetstid var nya Fysicum på 1950-talet då det fanns många instrumentmakare och tekniker i verksamheten, säger Bengt Forkman och nämner sedan MAX-lab på 1970-talet som nästa storhetstid.

Forkman tycker det är olyckligt att Akademiska verkstaden läggs ner även om han har förståelse för att forskningens villkor har förändrats. Det han vill varna för är förlusten av olika yrkesgrupper och att resultatet kan bli sämre forskning, exempelvis finns en risk att nydisputerade doktorander ges plats på institutionerna som forskningsingenjörer i brist på annan finansiering. Sådana lösningar minskar bredden på kompetens i forskargruppen, menar Forkman.

Lena Björk Blixt


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00