Lunds universitet

Universitetet vill få en livsmedels-KIC

2012-03-23

- En KIC inom livsmedel skulle vara för det området som ESS är för materialforskningen, förklarar Bengt Streijffert som arbetar med Lunds universitets KIC-satsning. Första steget är att övertyga EU att välja livsmedel som fokusområde. Där­efter fortsätter kampen om att få ett center att hamna just i Lund.

KIC står för Knowledge Innovation Community och är ett partnerskap mellan akademi och industri. Tre sådana finns redan, inom ämnen som energi, klimat och informationsteknologi. Budgeten för en KIC är vanligtvis 1-1,5 miljarder kronor årligen - så det är stora pengar på spel.

Nu är det dags för EU att välja ytterligare fokusområden för kommande KIC:ar och LU arbetar i ett europeiskt konsortium, med namnet FoodBEST, för att sätta livsmedel på agendan. Huvudargumentet är att en satsning på livsmedelsinnovation ska öka konkurrenskraften för Europa.

Tre sätt att nå dit är genom att hjälpa befolkningen till ett mer hälsosamt liv, minska belastningen på världens naturresurser samt sätta fingret på behovet av livsmedelssäkerhet.

- En framtida livsmedels-KIC omfattar hela värdekejdan - från jord till bord. Den ska generera innovationsprogram för att ta tillvara industridrivna affärsmöjligheter inom dessa utmaningar. Det kommer skapa högprofilerade innovationsprojekt inom ett brett antal områden som rör allt från produktion och förpackning till design och hälsa, säger rektors rådgivare Bengt Streijffert, som tillsammans med Gunilla Jönson, professor em. i förpackningslogistik och före detta rektor vid LTH, håller i trådarna för LU:s satsning på KIC.

Anders Frick

FAKTA KIC

KIC är excellensdrivna europeiska partnerskap och det främsta instrumentet för EU:s organ EIT, European Institute of Innovation and Technology, att öka hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa.

KIC ska generera nya innovationer och innovationsmodeller som hela Europa ska ta efter. En KIC ska ge extra styrka åt de starkaste och fokus ligger på utmaningsdriven innovation.

KIC ska underlätta övergångar från idé till produkt, från lab till marknad och från student till entreprenör.

I en KIC ges utbildning stort fokus. Utbildning och entreprenörskap ska kopplas tätt till forskning och näringsliv i ett KIC-konsortium.
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00