Lunds universitet

LU visar upp sig i Brasilien och Ryssland

2012-10-05

Lunds universitet har fått ett av de eftertraktade strategiska STINT-anslagen för att främja internationalisering inom högre utbildning och forskning. Pengarna ska gå till seminarier i Brasilien och Ryssland med syfte att lyfta fram det bästa som Sverige och Lunds universitet har att erbjuda inom forskning och utbildning.

Parallellt storsatsar brasilianska staten på stipendier till toppstudenter som vill studera utomlands. Mycket talar för att Lunds universitet de kommande två åren erbjuds att ta emot ett större antal helfinansierade studenter från Brasilien.

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har anslagit närmare en miljon kronor till Lunds universitets satsning på ”Swedish Excellence Seminars” under de kommande två åren. Lunds universitet anslår lika mycket för att kunna genomföra de här seminarierna i samarbete med de svenska ambassaderna i värdländerna.

– Det första seminariet planeras redan i december, i Brasilien. Vi hoppas få med duktiga forskare, lärare och studenter som kan berätta om forskning, utbildning och samverkan med omvärlden inom ämnesområden och fält som är intressanta och relevanta för just Brasilien respektive Ryssland, säger Gunilla Carlecrantz, chef för Strategiska partnerskap och nätverk och Externfinansierade projekt inom sektionen Externa relationer.

Lunds universitet kommer att bjuda in ett brett spektrum av gäster från myndigheter, utbildningssektorn och näringslivet, både inhemska och svenska företag verksamma i värdländerna. Den som håller i trådarna är Carina Jensen på Externa relationer.

– Genom de här seminarierna tar vi det första steget mot att göra svensk högre utbildning mer känd i de här två jätteländerna. På sikt är planen att vi ska kunna genomföra liknande seminarier i andra länder med stark utveckling och ekonomisk tillväxt, som Sydkorea, Sydafrika, länder i Kaukasus-regionen samt Egypten, berättar Gunilla Carlecrantz.

Samtidigt som Lunds universitet vänder sig till Brasilien och Ryssland med seminarier, så är Lund ett av de svenska lärosäten som omfattas av det brasilianska stipendieprogrammet som startar nästa år.

”Vetenskap utan gränser”, som programmet heter, är en storsatsning som innebär att totalt 100.000 studenter, doktorander och forskare från Brasilien får möjlighet att studera eller forska utomlands på den brasilianska statens och näringslivets bekostnad. Enligt Internationella programkontorets uppskattning kan ca 2000 stipendier gå till studier i Sverige, inom framför allt teknik och naturvetenskap, men även miljö.

Lunds universitet har redan samarbete och utbyte med universitet i Brasilien – inte minst LTH har goda relationer. Lunds universitet har även utbyte med Ryssland, både när det gäller personal och studenter.

Britta Collberg
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00