Lunds universitet

De bygger en miljöbro mellan studenter och företag

2012-11-12

Kristina Nordfeldt och Malin Planander  Miljöbron Skåne är en bro mellan företag som vill ha hjälp med miljöprojekt och studenter som har lust och förmåga att utföra dessa. Under det senaste året har ett 30-tal företag eller kommuner i Skåne fått hjälp och ungefär 80 studenter gjort praktik.

De som bygger Miljöbron heter Kristina Nordfeldt (till vänster på bilden)och Malin Planander. De kan ses som ett slags mäklare mellan studenter och företag. De har kontor på Ideon i Lund, där LUM träffade dem.

Malin Planander, som är civilingenjör i ekosystemteknik från LTH, har arbetat flera år med Miljöbron i Göteborg och drog igång verksamheten i Lund förra hösten. I maj anslöt Kristina Nordfeldt, som är miljövetare, utbildad i Göteborg.

Under förra hösten började de arbeta med att skapa finansiering och söka företagskontakter. Under våren kom verksamheten igång med studenter i olika projekt. Det har handlat om miljöutredningar, produktutvecklingsprojekt, beteendestudier, vind- och solkraft, utformande av miljö­policies, kemikalie- och avfallshantering m.m. Miljöcase inom kurser har också förekommit. Den gemensamma nämnaren är miljö och hållbar utveckling.

Uppdragen har gjorts av studenter från flera olika fakulteter. De flesta studenterna kommer från datateknik, ekosystemteknik ekonomie kandidatprogrammet eller miljövetenskap.

– Företagen kan bolla idéer med oss och studenter kan sedan söka uppdragen. Vi hjälper företagen att avgränsa projekten så de passar ett studentuppdrag. Vi väljer ut lämpliga kandidater bland de sökande – enligt principen först till kvarn – men ändå så att deras utbildning passar till uppdraget, berättar Malin Planander och Kristina Nordfeldt.

Medan studenterna sedan arbetar för företaget har även Miljöbron kontakt med dem. Arbetet avslutas med en presentation och en skriftlig rapport.

Och företagen är nöjda, åtminstone 95 procent enligt Miljöbrons egen utvärdering. De behöver inte betala något för de tre första uppdragen och studenterna får heller inte någon ersättning. (Efter fler uppdrag förväntas företagen bli finansiärer.)

Projekten ger studenterna arbetslivserfarenhet.

–”Jag klarade det”, säger de. De upptäcker att de är experter på det de läst. Erfarenheten betyder mycket för självförtroendet.

Miljöbron vill öka samarbetet med Lunds Sustainable Engineers, en ny miljöförening.

– Vår verksamhet har tagit bättre fart än vi hade vågat hoppas.

Just nu har de tio exjobb och femton andra uppdrag att erbjuda studenter. Intresset från företagen är stort. Ett stort projekt i höst engagerar tio datateknikstudenter från Campus Helsingborg.

Text & foto: Mats Nygren

Miljöbron

Ursprungligen kommer idén från VM i friidrott i Göteborg på 90-talet. Där engagerades studenter som visade sig vara bra på att hitta information. Snart, 1997, hade någon fått idén om att anlita studenter för miljöinsatser i företag. Teknikbrostiftelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen, Göteborgs universitet, Aspen Petroleum AB samt Ecoplan AB grundade en ideell verksamhet, som idag har fem anställda i Göteborg.

Sedan ett år finns alltså Miljö­bron även i Skåne. Christina Nordfeldt och Malin Planander sitter i hus Beta 5 på Ideon i Lund. Deras verksamhet finansieras av Region Skåne, Sparbanksstiftelsen Öresund, Helsingborg Business Region, Lunds universitet , Lunds kommun och fyra andra kommuner i området.
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00