Lunds universitet

Susanne Kristensson: Experten som blev generalist

2012-11-12

Susanne Kristensson   Susanne Kristensson är experten som blivit generalist. Som gått från upphandlingsjurist till förvaltningschef.

– Jag lockades av det övergripande. Av att få arbeta med universitetets frågor i ett bredare perspektiv, säger hon. 

Den nya förvaltningschefen rör sig snabbt med mycket energi i stegen. Hon talar fort och högt. Och säger vad hon tycker och har alltid känt att det är okej. Att det är högt i tak på ett universitet är en självklarhet, menar hon, och en av anledningarna till att hon trivs så bra här. Att medarbetarenkäten visar att många är rädda för att säga vad de tycker av rädsla för repressalier är illa, anser Susanne Kristensson.

– Om medarbetarna inte framför sina åsikter så missar vi mycket information och får fel underlag. Det kan leda till felaktiga beslut som kan få allvarliga konsekvenser, varnar hon.

Sedan Susanne Kristensson började jobba vid Lunds universitet för femton år sedan, har hon varit upphandlingsjurist, chefsjurist, chef för Juridiska enheten, chef för Sektionen Ledningsstöd – och formellt sedan i somras chef över den gemensamma universitetsförvaltningen. Rent geografiskt har hon rört sig på en liten yta – kring Lundagård och kvarteret Paradis. Nu växer hennes arbetsytor. Som förvaltningschef är hon inte chef över fakultetskanslierna, men samarbetet med dem är viktigt, menar hon, och har under hösten ägnat mycket tid åt besök hos administratörerna ute på fakulteterna. Hon är imponerad av den kompetens och det engagemang hon möter i organisationen.

– Från centralt håll måste vi se till att våra satsningar stämmer överens med kansliernas behov och tid. Att vi gör rätt saker i rätt tid. Vi behöver veta vilket stöd de behöver av oss och vad de kan ge oss. Det handlar om samverkan och förankring för att få ihop hela kedjan!

Det förslag som hennes företrädare Marianne Granfelt hade, om att samla hela administrationen i fyra centrala centrum, har inte landat riktigt hos Susanne Kristensson än.

– Vi måste fortsätta att arbeta med förslaget för ett aktivt ställningstagande och avsluta frågan, menar hon, väl medveten om vikten av att ha en så effektiv administration som möjligt.

Susanne Kristensson hänvisar till det nya verket Servicemyndigheten som andra myndigheter är skyldiga att köpa administrativa tjänster av, såvida man inte kan visa att man kan hantera administrationen mer effektivt i egen regi.

Att som jurist ansvara för så mycket ekonomi och effektivisering som det handlar om som förvaltningschef, är inget som verkar oroa Susanne Kristensson. Hon menar att det finns mycket expertstöd att hämta inom förvaltningen.

– Jag som kommer inifrån vet ju också var jag ska hitta stödet. Vem jag ska kontakta för vilken fråga. Men jag kan förstå att vår organisation kan kännas svår för den som kommer utifrån.

Att jobba med lite av varje tycker hon är roligt, men medger att hennes tidigare jobb många gångare var enklare.

– Visst var det lättare att slå i lagboken och se svaren där. Men det är oerhört spännande med denna jätteorganisation som rullar på så smidigt.

Smidigt?

– Vi bytte ju ut halva ledningen i våras och ändå fungerar det. Och att leda förvaltningen är oerhört inspirerande – liksom kontakterna med fakulteterna, säger Susanne Kristensson.

Maria Lindh

Foto: Kennet Ruona

Sex snabba frågor:

Den universitetsgemensamma förvaltningen består av cirka 750 personer som nu fått en ny övergripande högsta chef. Hur är hon?

Förvaltande eller utvecklande?

– Det måste hända saker – annars blir det långtråkigt så på det viset är jag utvecklande. Men jag behöver inte gå in och kasta om precis allting.

Hur viktigt är det med enighet, konsensus – före ett beslut?

– Jag vill gärna ha konsensus och ett bra underlag. Det är bättre att förankra före än efter ett beslut. Men det är inte alltid helt nödvändigt med konsensus.

Hur ska glappet mellan stöd- och kärnverksamheten överbryggas?

– I min värld är det inte ett så stort glapp. Jag vill tro att det är en föränderlig värld och att man ser att administrationen handlar om viktiga funktioner till rätt så låga kostnader. När kärnverksamheten växer med exempelvis tjugo procent ska stödverksamheten växa med tio, har rektor fastslagit – och så tror jag att det ser ut om man ser bakåt i tiden.

Främsta målet med jobbet som förvaltningschef?

– Att verkligen få ihop en gemensam förvaltning med bra stöd till ledningen och verksamheten i övrigt. Att hitta arbetssätt för att göra detta så bra som möjligt.

Något exempel på hur det ska uppnås?

– Att prioritera det vi mäktar med att göra. Vi trycker ut mycket i organisationen i all välmening men hinner inte avsluta eller följa upp det. Tänka efter före – innan vi sätter igång saker.

Hur vore det om universitetet blev en stiftelse?

– Jag har ingen direkt uppfattning om det. Det finns säkert många möjligheter men också många utmaningar. Det är viktigt att ha alla fakta på bordet och arbetsgrupper för att hitta en fungerande arbetsprocess. Mycket förankringsarbete kommer att krävas.

Mer om Susanne Kristensson

Gillar: Öppenhet, att göra saker tillsammans med andra och känna att man drar åt samma håll och att det blir bra.

Ogillar: Revirtänkande och missunnsamhet.

Bor: På Vipelyckan i Lund.

Familj: Sambo med Martin.

Fritidsintressen: Springa, och att vara ute i naturen.

Läser: Deckare, både svenska och engelska.
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00