Lunds universitet

TA-personal: – Jag tänker inte pensionera mig på denna tjänsten

2012-11-12

Dragana Trivic  – Man måste ta för sig och tala om vad man är bra på!

Det säger Dragana Trivic, kommunikatör på Naturvetenskapliga fakulteten. Hon representerar en relativt ny och växande yrkesgrupp bland administratörerna. Och hon säger att hon har haft tur.

När Dragana Trivic kom till Lunds universitet för två år sedan var hon 26 år och hade en magisterexamen i biologi och en i kommunikation med sig. Hon hade också hunnit jobba några år som kommunikatör i Saco-förbundet Naturvetarna, och jobbade då med universitet från andra sidan. Hon visste rätt väl vilken värld hon gav sig in i när hon sökte sig hit.

– Jag var beredd på att det skulle vara trögt och rädd för att det inte skulle gå att utvecklas. Men – det är mycket bättre än jag trodde.

Dragana Trivic menar att man inte kan förvänta sig att den statliga sektorn ska fungera som det privata näringslivet, och ser hon exempelvis till sin lön så menar hon att den ligger i linje med vad ett statligt verk ska betala.

– Men jag är en bra löneförhandlare, ler hon, och tillägger att eftersom hon kommer från ett fackförbund vet hon också hur man löneförhandlar.

När Dragana Trivic säger att hon har tur menar hon att hon möter mycket förståelse för kommunikation i den närmiljö som hon jobbar i. Hon arbetar efter tydliga direktiv och uppmuntras till egna initiativ och känner förtroende från sina närmsta chefer.

– Jag har det bättre än genomsnittet och vet att en del andra möts av attityder som att – ”jaha kommunikatör, då kan du väl det här med webb och trycka planscher”.

Att jobba på ett universitet innebär att man har många experter omkring sig och det kan vara på gott och ont, menar Dragana Trivic. När alla ska tycka om allt, även utanför deras expertområden, kan det bli problematiskt, säger hon. Som kommunikatör med inriktning på studentrekrytering ser hon också problem i brister på samverkan inom universitetet.

– Vi har exempelvis massor med skolsamverkan men ingen övergripande strategi för hur vi arbetar mot gymnasieskolorna och vilka vi bjuder in och när. Varken på central eller fakultetsnivå.

Men det kommer det att bli ändring på menar Dragana Trivic, eftersom man inom hennes fakultet börjat jobba mycket mer med detta.

– Det är också något som jag kommer att ansvara för framöver, säger hon.

Denna typ av brister och irritationsmoment vägs dock mer än väl upp av glädjen att få jobba inom ett område som Dragana Trivic brinner för, dvs. naturvetenskapen – och arbetsuppgiften att få sprida den entusiasmen till presumtiva studenter. Samtidigt är hon angelägen om att utvecklas och lära sig nya saker.

– Jag klargjorde tidigt att jag inte tänkte pensionera mig på denna tjänsten, säger hon – och berättar att hon inom kort kommer att få delvis nya arbetsuppgifter som innebär mer ansvar och även arbete med forskningskommunikation.

– Så visst har jag det bra, konstaterar hon, och berättar att under dessa två år som hon varit anställd vid Lunds universitet, även hunnit med att vara föräldraledig i tio månader, utan att det inverkat negativt på hennes karriär.

Text & foto: Maria Lindh
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00