Lunds universitet

Forskning i ögonrörelselabb kan ge nya digitala läromedel

2012-11-12

I början av november invigdes Lunds universitets nya fullskalelabb – det digitala klassrummet – under högtidliga former. Med hjälp av 25 ögonrörelsemätare kan forskarna analysera hur skolbarn lär sig saker och hur de löser olika problem. Forskningen förväntas leda till nya läromedel anpassade efter varje barns förmåga och intresse – en hjälp särskilt för dem som i dag har det svårt i skolan.

Jana Holsanova  

Det digitala klassrummet är det största och bäst utrustade i sitt slag i världen och lockar forskare från många länder, berättar docent Jana Holsanova, kognitionsforskare. Hon leder en ny forskargrupp på Lunds universitets tvärvetenskapliga Pufendorfinstitut. Den samlar pedagoger, psykologer, teknologer, sociologer, etnologer, informations-, biblioteks- och kognitionsvetare. Gruppen kommer att brett utforska de möjligheter som finns att med olika slags högteknologi i klassrummet främja elevers lärande.

– Lunds universitet ligger i framkant inom ögonrörelseforskningen och kopplingen till lärande. Vi har under de senaste tio åren utvecklat en rad metoder och verktyg, för att stödja och utvärdera lärande, läromedel och hur människan interagerar med olika medier. Nu får vi möjlighet att pröva dem i stor skala, säger Jana Holsanova.

Det digitala klassrummet är inrymt i en före detta hörsal hos Humanistlaboratoriet i SOL-centrums källarplan. Forskarna samarbetar sedan tidigare med flera skolor och intresset har varit stort från lärare både där och på andra håll att ta hit sina elever och delta i forskningen.

– Vi befinner oss i en brytpunkt i utvecklingen av pedagogiska metoder. Elever kommer framöver att studera mer på elektroniska medier än i pappersböcker. Många av framtidens läsplattor kommer att ha inbyggda ögonrörelsemätare och det är viktigt att vi lär oss utnyttja möjligheterna som erbjuds, säger docent Kenneth Holmqvist, som leder ögonrörelseforskningen i Humanistlaboratoriet.

Också Humanistlaboratoriets chef professor Marianne Gullberg är glad.

– Det digitala klassrummet öppnar helt nya möjligheter att studera lärandeprocesser och pedagogiska metoder med olika perspektiv.

Hon lyfter fram de nya kontaktytor som skapas i och med det nya forskningsprojekt som startar i januari (se faktaruta). I projektet ska inlärningsforskare samarbeta med bland annat forskare inom det nya ämnet utbildningsvetenskap.

Text och foto:

Britta Collberg

Det digitala klassrummet

Det nya forskningsprojektet som startar i januari har det digitala klassummet som sitt laboratorium. Projektets syfte är att förbättra lärandet i grund- och gymnasieskolan. Det heter ”Eyelearn: The use and visualisations of eye movements to enhance metacognition, motivation and learning” och finansieras med sex miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Det digitala klassrummet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med en miljon kronor och av LUs tidigare Råd för forskningsinfrastruktur med 1,2 miljoner kronor.
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00