Lunds universitet

Första doktorerna i miljövetenskap klara

2012-11-12

Den senaste månaden har universitetet fått sina två första doktorer i miljövetenskap.

Först ut var Georg Andersson med en avhandling om hur ekologisk odling och tidsspannet efter omställning till ekologisk produktion påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i form av pollinerare och pollinering. Georg Andersson har också studerat hur det omgivande landskapet påverkar förekomsten av pollinerare och de tjänster de utför.

Ett par veckor senare var det dags för nästa miljövetardoktorand att disputera, Anja Ödman, med en avhandling om hur markstörning kan användas som naturvårdsåtgärd i sandstäpp och hur en sådan restaurering kan utföras på bästa sätt.

Forskarutbildningen inom miljövetenskap startade 2007 och var den första nya forskarutbildning som Naturvetenskapliga fakulteten fått på över tio år. Då hade grundutbildningen inom miljövetenskap varit igång sedan 1998. Forskarutbildningen är liksom grundutbildningen tvärvetenskaplig, och doktoranderna kan handledas av forskare på olika institutioner.

– Under de 13 år som har gått sedan vi startade grundutbildningen i miljö­vetenskap har vi examinerat massor med studenter som idag framgångsrikt arbetar på företag och i offentlig verksamhet med att åstadkomma hållbar utveckling i verkligheten. Nu har vi tagit ett steg till och examinerat de första doktoranderna i miljövetenskap, säger Henrik Smith, prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

– Vår ambition är att fortsätta initiera och stärka tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom miljöområdet vid Lunds universitet, för att lämna vårt bidrag till att lösa dagens stora miljöproblem när det gäller exempelvis biologisk mångfald, klimat och spridning av skadliga kemikalier, säger Henrik Smith.

Anna Kristiansson
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00