Lunds universitet

Insändare: Nu får Lund Nobelpris

2012-11-12

Senaste LUM har en klatschig förstasida som hänvisar till en artikel inne i tidningen där man kan läsa att ”nya försök visar tecken på telepati”; i nätupplagan står t.o.m. ”tydliga tecken”. I artikeln säger professor Cardeña att ”[ett visst samband] är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett.” Synd bara att ”det är så sällan de etablerade tyngre tidskrifterna publicerar försök som tangerar till parapsykologi.”

Vad blir då följden när LUM-artikeln når utanför husets väggar? Naturligtvis att hela forskarsamhället kommer att förstå, att det som det inte någonsin tidigare har gått att få några som helst belägg för, nu kunnat visas i Lund. Och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutets får en enkel uppgift att ge Lundaforskare Nobelpris för banbrytande insatser kring tankeöverföring.

Har då LUM totalt glömt det kritiska förhållningssättet? Inser man inte att en extraordinär ”upptäckt” fordrar extraordinära belägg? Inser inte Cardeña själv detta? Har han verkligen tillräckliga belägg för påståendena i LUM? Är t.ex. det statistiska underlaget verkligen så övertygande? Och hur är det med hänvisningen till att någon fysiker inte tror på de naturlagar som alla andra fysiker med framgång använder sig av dagligdags?

Kan det hela månne vara ett försenat aprilskämt, att skrivas på universitetets humorkonto? Man kanske likaväl kunde skratta som gråta över detta utflöde från den parapsykologiska forskningen i Lund?

Vi – och många med oss inom universitetet – är i alla fall bekymrade såväl över vad som framkommer i LUM-artikeln som att LUM så okritiskt tar in den. Vi menar att detta får ett löjets skimmer att vila över universitetet och bidrar till att försvaga Lunds universitets rykte att vara ett universitet i världsklass där det bedrivs forskning av högsta kvalitet.

Bengt E Y Svensson, teoretisk fysik

Georg Lindgren, matematisk statistik

LUM svarar: Etzel Cardeña behandlas på samma villkor som andra forskare vid LU

LUMs uppgift är att på ett intresseväckande sätt skildra och spegla den forskning och utbildning som pågår vid Lunds universitet.

Det är inte tidningens roll att ifrågasätta enskilda professorers resultat och metoder.LUM utgår från att den som har en professur vid Lunds universitet uppfyller de vetenskapliga kraven på en akademisk forskare.

Sedan 2005 finns det vid Lunds universitet en professur i psykologi med inriktning mot hypnos och parapsykologi. Dess innehavare Etzel Cardena har samma rätt som varje annan professor, forskare eller medarbetare vid Lunds unniversitet att få komma till tals i LUM. Hans forskning, rön och metoder behandlas på precis samma villkor som annan forskning inom Lunds universitet.

Man kan ha synpunkter på vad som är bra och dålig forskning. En sådan debatt är välkommen och kan gärna föras i LUM  – men inte av LUM.

Maria Lindh

Redaktör, LUM

Etzel Cardeña svarar: Läs gärna våra empiriska belägg!

Skribenterna hävdar att bevisningen för telepati inte är övertygande. De bortser då från den senaste metaanalysen av 29 studier utförda med s k Ganzfeld-metodik, publicerad i en av de främsta psykologiska tidskrifterna. Signifikansvärdet i analysen visar att de resultat som stödjer existensen av telepati inte rimligen kan förklaras av slumpen. Vår studie är i linje med denna och andra analyser, som visar att parapsykologiska fenomen (psi-fenomen) har ett lika starkt stöd som andra av vetenskapen accepterade resultat.

Det finns också eminenta vetenskapsmän i fysik och andra discipliner som uttalat sig positivt och stött giltigheten hos psi-fenomen som David Bohm, Freeman Dyson och Nobelpristagaren Brian Josephson.

Etzel Cardeña

Professor i psykologi med inriktning mot hypnos och parapsykolgi

 


 


 
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00