Lunds universitet

Lundensiskt entreprenörskap lockar ukrainare och indonesier

2012-11-12

Fjorton ukrainare besökte Lunds universitet i mitten av oktober för att tillsammans med representanter från universitet i Polen, Portugal och Storbritannien starta ett projekt som ska skapa företag av ukrainsk forskning. Projektet löper över treår, finansieras av EU och koordineras av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, vid Ekonomihögskolan. Syftet med projektet är att utveckla Ukrainas system för kommersialisering av forskning. Det handlar om allt från lagar och regler till former för utbildning av studenter.

Tidigare i höst besökte en indonesisk delegation Ekonomihögskolan för att titta närmare på magisterprogrammet i entreprenörskap och förhoppningsvis få till ett samarbete mellan Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och Sunardji University of Indonesia.

FOTNOT. Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan har fått i uppdrag av universitetet att utveckla och genomföra en fakultetsövergripande doktorandkurs i ”entreprenörskap”. Doktorandkursen vänder sig således till samtliga doktorander vid Lunds universitet, och kursen kommer att genomföras under våren 2013.
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00