Lunds universitet

Hallå Gudrun Edgren: Om att bli befordrad på pedagogiska meriter

2012-11-12

Gudrun Edgren     ...tidigare lektor i medicinsk pedagogik, nu professor och som sådan den första som fått sin befordran på främst pedagogiska grunder.

Vad är det som är så speciellt med medicinsk pedagogik?

– Medicinska fakulteten ger ju framför allt yrkesutbildningar inriktade på hälso- och sjukvård, så det finns en tydlig arbetsgivare vars behov utbildningarna ska kunna möta. Dessutom ska vi ta hänsyn till patienten, och har därför mycket träning i patientkommunikation.

– Behovet av att samarbeta i team är en tredje faktor som blivit allt viktigare. Detta tränar vi på ”kliniska utbildnings­avdelningar” och ”utbildningsmottagningar” där de blivande läkarna, sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och andra får praktisera och lära sig att samarbeta. Än så länge finns det bara en utbildningsavdelning i Malmö och en utbildningsmottagning i Lund, men fler är på väg.

Du är föreståndare för något som heter MedCUL. Vad är det?

– Namnet uttyds ”Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande”. Vi ordnar kurser, seminarier och workshops för alla som arbetar med fakultetens utbildningar, ger råd till lärare och lärargrupper, och har ett nära samarbete med utbildningsnämnderna. Vi ordnar också temakonferenser, som en tema­dag om handledning nyligen.

Några nyheter framöver?

– Medicinska fakultetens lärare är ju ofta också verksamma i sjukvården. Där ökar tidspressen hela tiden, vilket betyder att lärarna har svårt att ta tid till att gå på kurser som inte är obligatoriska. Därför vill MedCUL erbjuda skräddarsydd utbildning för till exempel olika lärargrupper och institutioner, och komma ut till dem på en tid och med ett innehåll de själva väljer.

Hur klarar undervisningen att hävda sig gentemot forskningen?

– Medicinska fakulteten är väldigt forskningstung och forskarna måste dra in pengar för att fakulteten inte ska gå bakåt. Därför är det naturligt att det blir mycket fokus på forskning. Jag tycker ändå att pedagogiska meriter uppmärksammas mer nu än tidigare och får en seriös bedömning i samband med bland annat tillsättningen av tjänster.

Är medicinsk pedagogik också tillräckligt uppskattat?

– MedCUL utsattes inte för några besparingar när den förra fakultetsledningen var tvungen att spara kraftigt inom fakulteten, vilket vi upplevde som mycket positivt. Vi har ett stort stöd från utbildningarnas ledningar, och de många deltagarna på vår temadag nyligen kan väl också ses som en uppskattning.

Men nu ska du också forska mer?

– Ja, jag har redan publicerat en del artiklar på det pedagogiska området, men nu ska det bli fler. Hälften av min professorstjänst är avsatt till forskning och forskarutbildning, så det ska bli intressant och spännande.

Text & foto: Ingela Björck
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00