Lunds universitet

Klimatets naturliga variation och förändring 

Det globala klimatet formas till stor del av storskaliga processer som solaktivitet, strömmar i atmosfären och haven, förändringar i istäcken och av samspelet mellan dessa. En metod för att bättre förstå processerna är rekonstruktion av det historiska klimatet och olika historiska skeenden. Denna kunskap behövs för att kunna beskriva klimatsystemet och utveckla klimatmodeller och scenarier för framtidens klimat. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00