Lunds universitet

Fysiska processer i klimatsystemet

Atmosfäriska och hydrologiska processer har nyckelroller i klimatsystemet. För att förstå klimatsystemet behövs bl. a paleoklimatiska studier, analys av tidsserier för klimatdata och modellering. Kunskapen är väsentlig för att göra scenarier och bedömningar av framtidens klimat, och strategier för åtgärder och anpassning. Forskningen vid Lunds universitet innefattar:
Uppdaterad:2013-05-08


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00